فروش انواع کابل SWA

کابل SWA کوتاه شده گزاره Steel Wire Armoured Cables به معنای کابلهای زره پوش شده با سیمهای فولادیست. در ادامه متن، راجع به این گروه از کابلهای زره دار بیشتر خواهیم گفت.

به کار بردن سیم یا مفتولهای فولادی در ساختار کابلها، از روشهای رایج و قدیمی برای افزایش پایداری فیزیکی و مکانیکی آنهاست. با مطالعه مکان نصب و شرایط بهره برداری از کابلها، چنانچه به حفاظت مکانیکی بیشتری نیاز باشد، میتوان نوع زره دار آنها را مانند SWA انتخاب نمود.

انواع کابل SWA

انواع کابل SWA

 • کابلهای برق یا کنترل مسی چند هسته (1.2)0.6/1 کیلوولت با عایق PVC و ساختار:
  Cu/PVC/SWA/PVC یا
  Cu/PVC/Bd/SWA/PVC
 • کابلهای کنترل یا برق مسی چند رشته (1.2)0.6/1 کیلوولت با عایق XLPE و اجزای:
  Cu/XLPE/SWA/PVC یا
  Cu/XLPE/Bd/SWA/PVC
 • کابلهای برق مسی سه هسته (12)6/10، (24)12/20 یا (36)18/30 کیلوولت با ساختار:
  Cu/SC/XLPE/SC/SCT
  ICWS/Bd/SWA/PVC/
 • کابلهای برق آلومینیومی سه هسته 10، 20 یا 30 کیلوولت با اجزای:
  Al/SC/XLPE/SC/SCT
  ICWS/Bd/SWA/PVC/
 • کابلهای برق فشار قوی سه هسته زیر زمینی یا زیردریایی با یک، دو یا چند لایه زره مفتولی فولادی
 • کابلهای ابزار دقیق:
  RE-2X(St)Y SWAY یا RE-2X(St)YRY
 • کابلهای شبکه Outdoor با آرمر سیمی فولادی

برای آنکه از خوردگی زره فولادی جلوگیری شود، آن را از نوع گالوانیزه انتخاب میکنند. قطر مفتولهای فولادی در کابلهای قدرت و ابزار دقیق با توجه به قطر فرضی کابل تا بخش زیر زره تعیین میشود که مقادیر آن مندرج در متن استانداردهاست.

چه زمانی استفاده از کابلهای SWA لازم است؟

همانطور که در ابتدای متن اشاره شد، آنگاه که به حفاظت مکانیکی بیشتر نیاز باشد، میتوان از کابل SWA یا کابلهای زره دار مشابه استفاده نمود. انتخاب بهترین روش و بهترین مسیر کابلکشی و مناسبترین کابل، میتواند در افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه ها مؤثر باشد.

در شمار قابل توجهی از کابل کشیها، الزام و ضرورتی برای انتخاب کابلهای آرموردار وجود نخواهد داشت. مثلاً کابلهای NYY، NAYY و N2XY در ولتاژ پایین یا کابل N2XSY یا NA2XSY در ولتاژ متوسط، میتوانند گزینه مناسبی برای نصب در کانالها و ترانشه ها باشند. کابلهای یاد شده از انعطاف پذیری بیشتر، وزن کمتر و قیمت پایینتری به نسبت کابلهای زره دار برخوردارند.

بنابراین میشود با نگاه جامع و اصلاح مسیر کابلکشی، نوع مناسب کابلها را برگزید و آنگاه که به سبب وجود تنشها و نیروهای مکانیکی آسیب رسان، ضرورت حفاظت افزوده به اثبات برسد، میتوان به سراغ کابلهای زره دار رفت.

خرید کابل SWA

کابل SWA پنج رشته

اگر محاسبات و طراحیهای مهندسی در پروژه های شما، نیاز به خرید و تهیه یک یا چند نوع از کابلهای SWA برق، کنترل و ابزار دقیق را تأیید میکند، خوشحال خواهیم بود که پیشنهاد مناسب را تقدیم نماییم. با همکاری شرکای تجاری، برای تأمین کابلهای زره دار در کنارتان هستیم.