کابل 16+35×3 مسی و آلومینیومی

کابل 16+35×3 نیمه افشان مسی و آلومینیومی و افشان مسی که مطابق با استاندارد جهانی و ملی تولید شده اند؛ آماده تحویل به مشتریان گرامی هستند. اطلاعات مفیدی درباره این کابلها، در این صفحه وجود دارد.

مستحضرید که سایز 16+35*3 یعنی کابلی که دارای سه هادی با سطح مقطع 35 میلیمتر مربع به اضافه یک هادی با سطح مقطع 16 mm² است. اغلب، سه رسانای 35 مخصوص فازها خواهند بود و رسانای 16 برای نول استفاده میشود.

کابل 16+35×3 مسی

کابل 16+35×3 مسی

بر اساس استاندارد IEC 60502-1 و استاندارد ایران شماره 1-3569، هم از هادی مسی نیمه افشان و هم هادی افشان مسی میتوان در ساخت کابلهای قدرت 0.6/1 کیلوولت استفاده کرد. هادیهای مفتولی و نیمه افشان برای نصب ثابت انتخاب مناسبی خواهند بود. رسانای افشان نیز برای افزایش انعطاف پذیری مطلوب است.

PVC و XLPE دو آمیزه عایقی رایج در تولید این گروه از کابلها هستند. فیلر و روکش نهایی نیز اغلب از جنس پی وی سی میباشد. کابل 3 در 35 به علاوه 16 مسی با عایق PVC و بدون هادی ارت با کد NYY-O معرفی میشود. این کابل با عایق پلی اتیلن کراسلینک هم با کد N2XY-O شناسایی میگردد.

به دلیل وجود عایق، فیلر و روکش بیرونی، این نوع از کابلهای برق زمینی در بازار به اسم کابل سه روکشه نیز شناخته میشوند. جزئیات بیشتری را از کابلهای مذکور در جدول زیر مشاهده میفرمایید:

مشخصات کابل 16+35×3 مسی

کابل 16+35*3 آلومینیومی

استاندارد تولید کابل سه در سی و پنج به اضافه شانزده آلومینیومی همانند کابلهای مسیست. از هادی نیمه افشان گرد، عایق PVC یا XLPE و پوشش نهای پی وی سی در ساخت این کابل استفاده میگردد که به ترتیب با NAYY-O و NA2XY-O کدگذاری میگردند.

اطلاعات بیشتری پیرامون این کابلها در جدول زیر نمایان است:

مشخصات کابل 16+35×3 آلومینیومی

ظرفیت جریانی کابل 16+35*3

حداکثر جریان قابل عبور از فازهای این کابل با رسانای مسی و آلومینیومی عبارتست از:

 • کابل NYY در هوای 30+ سلسیوس: 130 آمپر
 • کابل NYY در زمین 20+ سلسیوس: 155 آمپر
 • کابل NAYY در هوای 30+ سلسیوس: 100 آمپر
 • کابل NAYY در زمین 20+ سلسیوس: 120 آمپر

برای کنترل افت ولتاژ در مسافتهای بالا، جریان عبوری از این کابل باید محدود شود. شرح این موضوع را در ردیفهای زیر میبینید:

کابل مسی 3.5 رشته 35 در نصب زیر زمینی:

 • 100 متر: 155 آمپر
 • 150 متر: 115 آمپر
 • 200 متر: 86 آمپر
 • 250 متر: 69 آمپر
 • 300 متر: 57 آمپر
 • 350 متر: 49 آمپر
 • 400 متر: 43 آمپر
 • 450 متر: 38 آمپر
 • 500 متر: 34 مپر
 • 600 متر: 28 آمپر
 • 700 متر: 24 آمپر
 • 800 متر: 21 آمپر
 • 900 متر: 18 آمپر
 • 1000 متر: 17 آمپر

کابل آلومینیومی ½3 Core سایز 16+35×3 در نصب زمینی:

 • 100 متر: 100 A
 • 150 متر: 67 A
 • 200 متر: 50 A
 • 250 متر: 40 A
 • 300 متر: 33 A
 • 350 متر: 29 A
 • 400 متر: 25 A
 • 450 متر: 22 A
 • 500 متر: 20 A
 • 600 متر: 17 A
 • 700 متر: 14 A

خرید انواع کابل 16+35×3

کابل 16+35×3 NYY-RM

امیدواریم اطلاعات گفته شده در این بخش راجع به کابل های 16+35*3 مسی و آلومینیومی برای شما کارساز باشد. چنانچه انتخابتان برای برق رسانی به پروژه در حال اجرا یکی از این کابلهاست، میتوانید از طریق ارتباط با واحد فروش مجموعه از قیمت روز و نحوه ثبت درخواست خرید کابل آگاه شوید و اطلاعات تکمیلی را نیز به دست آورید.