محصولات / Products

Fine Stranded (Flexible) Wire
سیم افشان (انعطاف پذیر)

ساختار:Cu/PVC or Cu/LSZH
کد شناسایی:NYAF, H05V-K, H07V-K, H05Z-K, H07Z-K
ولتاژ اسمی:300/500 یا 450/750 ولت
استاندارد:IEC 60227-3, IEC 60228, IEC 60332, HD 21.3, INSO1 607-3
گوناگونی سایز:0.5 تا 150 mm2
رنگ عایق:رنگ سیم افشان
1. INSO مخفف سازمان ملی استاندارد ایران است.

Solid & Stranded Wire
سیم مفتولی و نیمه افشان

ساختار:Cu/PVC or Cu/LSZH
کد شناسایی:H05V-U, H07V-U, H07V-R, H07Z-R, NYA
ولتاژ اسمی:300/500 یا 450/750 ولت
استاندارد:IEC 60227-3, IEC 60228, IEC 60332, HD 21.3, INSO 607-3
گوناگونی سایز:0.5 تا 10 mm2 مفتولی، 16 تا 185 mm2 نیمه افشان
رنگ عایق:رنگ سیم مفتولی و نیمه افشان

Light Duty Flexible Cable
کابل برق افشان سبک

ساختار:Cu/PVC/PVC
کد شناسایی:NYLHY, H03VV-F, H03VVH2-F
ولتاژ اسمی:300/300 ولت
استاندارد:IEC 60227-5, IEC 60228, IEC 60332, HD 21.5, INSO 607-5
گوناگونی سایز:2، 3 و 4 رشته گرد با سطح مقطع 0.5؛ دو رشته تخت 0.5 و 0.75 mm2
رنگ روکش:رنگ روکش کابل افشان سبک
محصول مشابه اما بدون روکش نهایی و با نام سیم تخت (بند تخت) و کد H03VH-H در سایزهای 0.5×2 و 0.75×2 نیز ارائه میگردد.

Ordinary Duty Flexible Cable
کابل برق افشان معمولی

ساختار:Cu/PVC/PVC or Cu/PVC/Bd/PVC
کد شناسایی:H05VV-F, H05VVH2-F, H07VV-F, NYMHY
ولتاژ اسمی:300/500 یا 450/750 ولت
استاندارد:IEC 60227-5/6, IEC 60228, IEC 60332, HD 21.5, INSO 607-5/6
گوناگونی سایز:2، 3، 4 و 5 رشته گرد از 0.75 تا 16 mm2 و 2 رشته تخت 1 تا 2.5 mm2
رنگ روکش:روکش کابل سفید و مشکی

Ordinary Duty Solid Cable
کابل برق مفتولی معمولی

ساختار: Cu/PVC/Bd/PVC
کد شناسایی:NYM, NYM-J, H05VV-U, H05VV-R
ولتاژ اسمی:300/500 ولت
استاندارد:IEC 60227-4, IEC 60228, IEC 60332, INSO 607-4
گوناگونی سایز:2، 3، 4 و 5 رشته، 1.5 تا 16 mm2
رنگ روکش:روکش کابل سفید و مشکی

LV Copper Power Cable
کابل قدرت مسی ولتاژ پایین

کد شناسایی:NYY, NYY-O, NYY-J, N2XY, N2XY-O, N2XY-J, N2X2Y, N2XH, NYCY
ولتاژ اسمی:(1.2) 0.6/1 کیلو ولت
استاندارد:IEC 60502-1, IEC 60228, IEC 60332, INSO 3569-1
گوناگونی سایز:1، 2، 3، 3.5، 4 و 5 رشته، 1.5 تا 500 mm2
رنگ روکش:روکش کابل مشکی و قرمز

LV Aluminium Power Cable
کابل قدرت آلومینیومی ولتاژ پایین

کد شناسایی:NAYY, NAYY-O, NAYY-J, NA2XY, NA2XY-O, NA2X2Y, NA2XH
ولتاژ اسمی:(1.2) 0.6/1 کیلو ولت
استاندارد:IEC 60502-1, IEC 60228, IEC 60332, INSO 3569-1
گوناگونی سایز:1، 2، 3، 3.5، 4 و 5 رشته، 10 تا 500 mm2
رنگ روکش:روکش کابل مشکی و قرمز

LV Armoured Cable
کابل زره دار ولتاژ پایین

کد شناسایی:N2XRY, N2XRY-O/J, N2XRH, N2XCYRY, NYRY, NYRY-O/J, NA2XRY, NA2XRY-O/J, NA2XBY
ولتاژ اسمی:(1.2) 0.6/1 کیلو ولت
استاندارد:IEC 60502-1, IEC 60228, IEC 60332, INSO 3569-1
گوناگونی سایز:1، 2، 3، 3.5، 4 و 5 رشته، 1.5 تا 500 mm2 و 7 تا 60 رشته 1.5 و 2.5 mm2
رنگ روکش:روکش کابل مشکی و قرمز

Photovoltaic Solar Cable
کابل سولار (فتوولتائیک)

کد شناسایی:H1Z2Z2-K
ولتاژ اسمی:1000 ولت AC؛ 1500 ولت DC
ولتاژ بیشینه:1200 ولت AC؛ 1800 ولت DC
استاندارد:EN 50618, IEC 60228, BS/EN 50396, IEC 60332, HD 605 S2, EN 60212, IEC 62930, TÜV 2 PfG 1169
گوناگونی سایز:2.5 تا 10 mm2
رنگ روکش:رنگ روکش کابل ابزار دقیق و کابل سولار

MV Power Cable
کابل قدرت ولتاژ متوسط

کد شناسایی:N2XSY, N2XSH, N2XSYBY, N2XSYRY, N2XSEY, N2XSEYRY, NA2XY, NA2XH, NA2XSYBY, NA2XSEY, NA2XSEYRY, NA2XS2Y
ولتاژ اسمی:(12) 6/10, (24) 12/20 یا (36) 18/30 کیلو ولت
استاندارد:IEC 60502-2, IEC 60228, IEC 60332, INSO 3569-2
گوناگونی سایز:تک رشته 50 تا 630 mm2 و سه رشته 35 تا 300 mm2
رنگ روکش:روکش کابل مشکی و قرمز

HV & EHV Power Cable
کابل قدرت ولتاژ بالا

جنس رسانا و عایق:مس یا آلومینیوم/ پلی اتیلن کراسلینک شده ویژه
حفاظت افزوده:نوار مانع نفوذ آب، زره نواری، مفتولی یا کروگیت، روکش مقاوم به UV
ولتاژ اسمی (KV) :38/66, 76/132, 133/230, 230/400
استاندارد:IEC 60228, IEC 60840, IEC 62067, IEC 60332
گوناگونی سایز:185 تا 3000 mm2
رنگ روکش:رنگ مشکی روکش کابل ها

Flexible Control Cable
کابل فرمان افشان

ساختار:Cu/PVC/PVC
کد شناسایی:YY, YSLY, NYSLY, NYSLY-JZ, NYSLY-JB, H05VV-F
ولتاژ اسمی:300/500 ولت
استاندارد:IEC 60227-7, IEC 60228, IEC 60332, INSO 607-7
گوناگونی سایز:2 تا 40 رشته؛ 0.5 تا 2.5 mm2
رنگ روکش:رنگ مشکی روکش کابل ها

Screened Flexible Control Cable
کابل کنترل افشان شیلد دار

ساختار:Cu/PVC/PeT/CWB/PVC
کد شناسایی:CY, YSLCY, NYSLCY, NYSLCY-JZ, NYSLCY-JB, YSLCY-OB, H05VC4V-F
ولتاژ اسمی:300/500 ولت
استاندارد:IEC 60227-7, IEC 60228, IEC 60332, INSO 607-7
گوناگونی سایز:2 تا 40 رشته؛ 0.5 تا 2.5 mm2
رنگ روکش:رنگ طوسی برای روکش کابل
این محصول به صورت زوج به هم تابیده، فویل و شیلد دار، سایزبندی AWG و کد LiY(St)CY نیز قابل عرضه است.

Instrumentation Cable
کابل ابزار دقیق

کد شناسایی:RE-2X(St)Y, RE-2X(St)H, RE-2X(St)Y PiMF, RE-2X(St)YRY
ولتاژ اسمی:500 یا 300/500 ولت
استاندارد:BS/EN 50288-7, BS 5308-1/2, IEC 60092, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60331
گوناگونی سایز:1 زوج تا 30 زوج، 0.5 تا 1.5 mm2
رنگ روکش:رنگ روکش کابل ابزار دقیق و کابل سولار
افزون بر SWA، این کابل قابل ارائه با زره بافت SWB نیز خواهد بود.

Flat Cable
کابل برق و فرمان تخت

ساختار:Cu/PVC/PVC
کد شناسایی:NYFLY, H05VVH6-F, H07VVH6-F
ولتاژ اسمی:300/500 یا 450/750 ولت
استاندارد:IEC 60227-6, IEC 60228, IEC 60332, INSO 607-6
گوناگونی سایز:4 تا 24 رشته؛ 0.75 تا 16 mm2
رنگ روکش:رنگ روکش کابل تخت

Indoor Copper Telephone Cable
کابل تلفن مسی فویل دار داخل ساختمانی

ساختار:Cu/PVC/OSCR/TDW/PVC or Cu/PE/OSCR/TDW/PVC
کد شناسایی:J-Y(St)Y or J-2Y(St)Y
استاندارد:IEC 60189, VDE 0815, IEC 60332
تعدا زوج رشته:1 تا 200 زوج
قطر رشته ها:0.5 یا 0.6 mm
رنگ روکش: رنگ طوسی برای روکش کابل
افزون بر کاربرد تلفن، این کابل برای آیفون تصویری، خطوط انتقال دیتا و سیستمهای امنیتی ساختمان نیز به کار میرود.
J-Y(St)Y
LAN Cable

LAN Cable
کابل شبکه کامپیوتری

انواع:Cat 5E, Cat 6, Cat 6A
ساختار حفاظتی:U/UTP, F/UTP, SF/UTP, F/FTP
استاندارد:IEC 61156-5, EN 50176, ISO 11801, IEC 60754, TIA 568 C.2
جنس و سایز رسانا:مس مفتولی 23 AWG در نوع Cat 6 و AWG 24 در نوع Cat 5E
جنس روکش: PVC, PE یا LSZH
رنگ روکش:متنوع

KNX Cable
کابل هوشمند سازی ساختمان

ساختار:Cu/PVC/ISCR/OSCR/PVC or LSZH
استاندارد:BS/EN 50090, VDE 0815, IEC 60228, IEC 60332
سایز:0.8×2×2 mm
رنگ روکش:رنگ روکش کابل KNX

Coaxial Cable
کابل هم محور فرکانس بالا

انواع:2.5C-2V, 3C-2V, 4.5C-2V, RG59, RG6, RG11, RG213, RG58
استاندارد:EN 50117-2, IEC 60332, IEC 60096, JIS C-3501, MIL C-17
جنس رسانای مرکزی:مس، مس قلع اندود و یا استیل با پوشش مس (در RG59)
شیلد:بافت مس، بافت مس قلع اندود به تنهایی یا به همراه فویل آلومینیومی
جنس روکش:PVC یا LSZH
رنگ روکش:روکش کابل سفید و مشکی
افزون بر موارد یاد شده، کابل کواکسیال ترکیبی دوربین و کابل کواکسیال انتقال صوت نیز ارائه میگردد.

High Temp Silicone Wire, Up to +200 °C
سیم مقاوم در برابر حرارت (تا 200+ C°)

ساختار:TCu/SiR or TCu/SiR/FGB
ولتاژ اسمی:300/500 ولت
استاندارد:IEC 60245, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60754, IEC 61034, INSO 1926
گوناگونی سایز:0.25 تا 120 mm2
رنگ عایق:متنوع
سیم سیلیکونی مخصوص سیستم جرقه زن با ولتاژ 10، 20 و 30 کیلوولت نیز ارائه میشود.

Heat Resistant Cable, Up to +200 °C
کابل مقاوم در برابر حرارت (تا 200+ C°)

ساختار:TCu/SiR/SiR or TCu/SiR/OSCR/TCWB/SiR
ولتاژ اسمی:300/500 ولت
استاندارد:IEC 60245, IEC 60228, IEC 60332, IEC 60754, IEC 61034, INSO 1926, VDE 0482-332
گوناگونی سایز:2 تا 25 رشته؛ 0.25 تا 16 mm2
رنگ روکش:روکش کابل مشکی و قرمز

Fire Alarm Cable
کابل اعلام حریق

استاندارد:IEC 60228, IEC 61034, IEC 60754, IEC 60332, IEC 60331, BS 6387: Cat CWZ, BS 7629, EN 50200: PH 30, PH 60, PH 120
گوناگونی سایز:2، 3 یا 4 رشته؛ 1.5 یا 2.5 mm2
جنس رسانا:مس مفتولی، نیمه افشان و یا افشان
عایق و روکش:سیلیکون رابر ویژه/ آمیزه LSHFFR
شیلد:فویل آلومینیومی به همراه سیم محافظ مدار
رنگ روکش:رنگ روکش کابل اعلام حریق

Flexible Rubber Cable
کابل افشان رابر بسیار انعطاف پذیر

ساختار:Cu/EPDM/SE4 Rubber or Cu/EPR/PCP
کد شناسایی:H07RN-F
ولتاژ اسمی:450/750 ولت
استاندارد:IEC 60245-4, IEC 60228, IEC 60332, INSO 1926-4, HD 22.4
گوناگونی سایز:1 تا 24 رشته؛ 1 تا 300 mm2
رنگ روکش:رنگ مشکی روکش کابل ها
انعطاف پذیری بالا، مقاوم در برابر نفوذ آب، مقاوم در برابر روغن و مواد شیمیایی، مقاوم در برابر کشش و سایش

Welding Cable
کابل جوشکاری

جنس رسانا:مس افشان بسیار انعطاف پذیر
جدا کننده:نوار پلی استر
جنس روکش:آمیزه لاستیکی مقاوم در برابر تنشهای حرارتی، مکانیکی و شیمیایی
استاندارد:IEC 60245-6, IEC 60228, IEC 60332, INSO 1926-6
گوناگونی سایز:16 تا 95 mm2
رنگ روکش:رنگ مشکی روکش کابل ها