کابل کواکسیال 3C-2V آنتن TV

در این بخش، پیرامون کابل کواکسیال 3C-2V با کاربرد رایج کابل آنتن تلویزیون با شما به گفت و گو خواهیم پرداخت و از روش تهیه آن خواهیم گفت.

نگاهی بر کد 3C-2V

این کابل کواکسیال بر طبق استاندارد ژاپنی شماره C-3501 نشانه یا کد گذاری شده است. کد 3C-2V نمایانگر مفاهیم زیر خواهد بود:

  • 3 : قطر میانگین بر روی دی الکتریک با یکای میلیمتر.
  • C : معرف امپدانس مشخصه کابل است که برابر با 75 اُهم خواهد بود.
  • 2- : این عدد معین کننده سرشت دی الکتریک کابل است که PE میباشد.
  • V : به تعداد شیلد اشاره دارد که حرف V یعنی کابل تک شیلد است.

جزئیات بیشتر از کابل کواکسیال 3C-2V

کابل 3C-2V

رسانای مرکزی کابل 3C-2V مرغوب را از مس ناب تک مفتولی به قطر 0.5 میلیمتر تولید مینمایند. بیشینه مقاومت الکتریکی DC این هادی در دمای 20+ سلسیوس، 91.4 Ω/Km خواهد بود.

دی الکتریک یا عایق کابل از جنس پلی اتیلن میباشد. قطر بر روی عایق برابر با 3.1 میلیمتر است. شیلد کابل به شکل بافت از سیمهای مسیست. روکش نهایی کابل را از PVC به ضخامت نامی 0.8 میلیمتر میسازند و به رنگ سفید خواهد بود.

قطر اسمی نهایی این محصول 5.2 میلیمتر است. همچنین وزن تقریبی کل برابر با 42 کیلوگرم/کیلومتر خواهد بود. به امپدانس مشخصه کابل اشاره شد؛ اما ظرفیت خازنی آن برابر با 3±67 نانو فاراد/کیلومتر میباشد. مقدار تضعیف سیگنال نیز در فرکانس 10 MHz عددی نزدیک به 42 dB است.

گفتنیست که در بازار سیم و کابل ایران، این کابل را با نام کابل آنتن معمولی نیز میشناسند. این عنوان در کنار کابل آنتن صادراتی استفاده میشود که با کد 4.5C-2V معرفی میگردد و از قطر هادی مرکزی بیشتری برخوردار است. با همین علت، قیمت کابل 3C-2V آنتن TV، کمتر از کابل 4.5C-2V میباشد.

شکل بسته بندی این کابل، کلاف داخل کارتن و با طول کابل یکصد متر است.

خرید کابل 3C-2V

برای خرید کابل کواکسیال معرفی شده، راهی ساده به حضور شما مخاطب گرامی پیشنهاد میشود. برقراری ارتباط با واحد فروش از طریق تماس تلفنی یا ارسال درخواست از مسیرهای اینترنتی، شما را از رفت و آمدهای غیر ضروری بینیاز مینماید.

پیشنهاد محصول و قیمت از همین طریق به آگاهی شما میرسد و پس از ثبت درخواست خرید و انجام کارهای مالی، امور مربوط به آماده سازی و ارسال کابل پیگیری میشود.