انواع کابل 50×1 برای شبکه LV و MV

انواع کابل 50×1 شامل کابلهای افشان مسی، مفتولی (نیمه افشان) مسی و آلومینیومی ولتاژ پایین و کابل زمینی 20 کیلو ولت، ارائه میگردند.

کابل 50*1 مسی فشار ضعیف

کابل های قدرت ولتاژ پایین 0.6/1 کیلو ولت، بر اساس استانداردهای IEC 60502-1 و INSO 3569-1 تولید میگردند. مطابق همین استانداردها، میتوان از رسانای افشان یا نیمه افشان مسی برای ساخت سایز 50 میلیمتر مربع استفاده نمود. مشخصات هادی کابلها منطبق بر IEC 60228 و INSO 3084 خواهند بود.

جزئیات بیشتر را از کابل 50×1 مسی 1 کیلوولت افشان و مفتولی کلاس 2 با عایق PVC و XLPE، در جدول زیر میبینید:

مشخصات کابل 50*1 مسی فشار ضعیف

کابل های زمینی را میتوان به زره نیز مجهز نمود. استفاده از آرمور سیمی آلومینیومی (AWA)، رایجترین روش تولید کابلهای زرهدار مناسب خطوط برق جریان متناوب است.

مشخصات کابل 50×1 آلومینیومی LV

در استانداردهای کابل های قدرت و زمینی فشار ضعیف که به آنها اشاره شد، استفاده از رسانای آلومینیومی با سطح مقطع 10 میلیمتر مربع و بیشتر از آن، مجاز است. بر این مبنا، کابل 1 در 50 آلومینیومی 0.6/1 کیلوولت نیز تولید و استفاده میگردد.

مشخصات این کابل با کد NAYY، از این قرار است:

 • ساختار هادی کابل: نیمه افشان گرد؛ rm
 • حداکثر مقاومت الکتریکی رسانا در دمای 20+ C°:
  0.641 اُهم/کیلومتر
 • جنس عایق: PVC نوع A
 • ضخامت اسمی عایق: 1.4 mm
 • جنس و رنگ روکش: PVC نوع ST1 یا ST2؛ مشکی
 • ضخامت نامی روکش: 1.4 mm
 • میانگین قطر کابل 50*1 آلومینیومی فشار ضعیف: 14.5 mm
 • حداکثر جریان مجاز کابل در نصب فلت:
  160 آمپر در هوای 30+ سلسیوس
  170 آمپر در زمین 20+ سلسیوس
 • بیشینه دمای مجاز رسانا در کار عادی: 70+ C°
 • حداکثر ولتاژ قابل تحمل کابل: 1200 ولت

کابل 50*1 آلومینیومی NAYY

قیمت پایینتر، مهمترین مزیت کابلهای قدرت آلومینیومی به شمار میرود. اگر این کابلها با استانداردها انطباق داشته باشند و از متریال مرغوب در ساخت هادی، عایق و روکش آنها استفاده شود، میتوانند گزینه مناسبی هم از دیدگاه فنی و هم اقتصادی باشند.

کابل 50*1 آلومینیومی استاندارد، میتواند به خوبی جانشین سایز 25×1 مسی زمینی شود. جالب اینکه، قیمت کابل 50 آلومینیومی از کابل 25 مسی نیز ارزانتر است.

جریان مجاز کابل 50 بر حسب مسافت

از پارامترهای مهمی که در انتخاب سایز مناسب کابلها خصوصاً در شبکه LV باید در نظر داشت، افت ولتاژ است. افت ولتاژ مرتبط با جنس هادی کابل، دمای محیط، جریان عبوری از کابل، طول آن و نوع شبکه برق خواهد بود.

هم اکنون، نگاهی بر حداکثر جریان مجاز کابل های 50×1 مسی و آلومینیومی با عایق پی وی سی، در فواصل مختلف و شبکه تک فاز و سه فاز خواهیم داشت.

2 رشته کابل 50*1 در شبکه زمینی تک فاز:

 • 100 متر: 179 آمپر با کابل مسی؛ 112 آمپر با کابل آلومینیومی
 • 150 متر: 119 آمپر با کابل مسی؛ 75 آمپر با کابل آلومینیومی
 • 200 متر: 90 آمپر کابل مسی؛ 56 آمپر کابل آلومینیومی
 • 250 متر: 72 آمپر با کابل Cu؛ 45 آمپر با کابل Al
 • 300 متر: 60 آمپر کابل مسی؛ 37 آمپر کابل آلومینیومی
 • 400 متر: 45 آمپر کابل مس؛ 28 آمپر کابل آلومینیوم
 • 500 متر: 36 آمپر با کابل مسی؛ 22 آمپر با کابل آلومینیومی

3 یا 4 رشته کابل 1 در 50 در شبکه 400 ولت سه فاز:

 • 100 متر: 210 آمپر با کابل مس؛ 125 آمپر با کابل آلومینیوم
 • 200 متر: 117 آمپر با کابل مسی؛ 86 آمپر با کابل آلومینیومی
 • 300 متر: 78 آمپر کابل Cu؛ 41 آمپر کابل Al
 • 400 متر: 58 آمپر با کابل مسی؛ 31 آمپر با کابل آلومینیومی
 • 500 متر: 46 آمپر با کابل مس؛ 25 آمپر با کابل آلومینیوم
 • 800 متر: 28 آمپر کابل مسی؛ 15 آمپر کابل آلومینیومی

کابلهای 20 کیلو ولت سایز 1 در 50

کابل N2XSY

رده ولتاژهای (12)6/10، (24)12/20 و (36)18/30 کیلوولت، از گروه فشار متوسط (MV) هستند. کابل 50×1 مسی 20 کیلوولت، از تقاضای نسبی بالایی برای شبکه فشار متوسط زمینی ایران برخوردار است.

این کابلها، بر اساس استاندارد جهانی 2-60502 و استاندارد ملی 2-3569 تولید و آزمایش میشوند. اجزای اصلی و کد کابلها به این شکل است:

 • مسی بدون زره N2XSY:
  Cu/SC/XLPE/SC/SCT/CWS/PVC
 • مسی زرهدار N2XSYRY:
  Cu/SC/XLPE/SC/SCT
  CWS/Bd/AWA/PVC/
 • آلومینیومی بدون آرمور NA2XSY:
  Al/SC/XLPE/SC/SCT/CWS/PVC
 • آلومینیومی آرمور دار NA2XSYBY:
  Al/SC/XLPE/SC/SCT
  CWS/Bd/DTA/PVC/

کابل ولتاژ متوسط مسی سایز 50 Single Core، در نصب مستقیم زیر زمینی به صورت تخت و با فاصله از یکدیگر، دمای 20 سلسیوس، عمق دفن 80 سانتیمتر و مقاومت حرارتی خاک 1.5 k.m/w، میتواند تا حداکثر 203 آمپر را گذر دهد. با همین شرایط نصب و برای کابل آلومینیومی، بیشینه جریان مجاز برابر با 157 آمپر خواهد بود.

خرید انواع کابل برق 50×1

تلاش کردیم مشخصات مهم انواع کابل برق 1 در 50 را به حضور شما مخاطب گرامی معرفی نماییم. این کابلها تا کنون برای پروژه های کوچک و بزرگ، تأمین و تحویل شده اند.

خوشحال خواهیم بود که بتوانیم با ارائه پیشنهادهای مطمئن، پاسخگوی درخواستهای خرید کابل از سوی مشتریان قدیمی و جدید باشیم.