دوره آموزشی آشنایی با کابل ها

به پیشنهاد و همکاری دانشگاهها، مؤسسات فنی و حرفه ای و شرکتهای مختلف، دوره آموزشی آشنایی با کابل ها را برگزار مینماییم.

ویژگیهای دوره آموزشی آشنایی با کابل

کابل های مسی و آلومینیومی

بسیاری از دانشجویان، هنر آموزان و کارکنان شرکتها، تسلط مناسبی بر مباحث نظری دارند؛ اما دانسته های آنها از جهان صنعت و موضوعات تخصصیِ فنی و عملی، به خوبی دانش تئوری آنها نیست. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی، یکی از راهکارهای مناسب برای رفع این نقیصه و ارتقاء دانسته های فنی و عملی مخاطبین خواهد بود.

دوره آشنایی با سیم و کابلها نیز با همین هدف برگزار میگردد. این دوره آموزشی که به پیشنهاد و همکاری مؤسسات آموزش عالی، فنی و حرفه ای و شرکتهای صنعتی و بازرگانی و با استفاده از مربیان فعال در صنعت و تجارت و مسلط به مباحث نظری و فنی مرتبط با سیم و کابل برپا میشود، دارای خصوصیات زیر است:

 • آموزش استفاده از دانش نظری در فعالیتهای کاری وابسته
 • آشنایی بسیار خوب با ساختار انواع هادیها، سیمها و کابلهای پر کاربرد (برق، کنترل، ابزار دقیق، مخابرات، شبکه و ارتباطات)
 • آشنایی با نقش انواع کابل در فعالیتهای گوناگون عمرانی، کشاورزی، صنعت، معدن، رفاهی و خدماتی
 • آموزش نحوه عملکرد کابلها و نقش اجزای تشکیل دهنده آنها در این زمینه
 • آشنایی با استانداردهای مهم ملی و بین المللی صنعت سیم و کابل
 • آشنایی با کشورها و شرکتهای پیشرو در صنعت سیم و کابل
 • آموزش نحوه شناسایی کابلها و سیمها از طریق کدهای فنی
 • آشنایی با اصول اولیه ارزیابی کیفی سیم و کابل
 • آشنایی با اصول اولیه تعیین و تشخیص قیمت سیم و کابل
 • آموزش چگونگی انتخاب مناسب کابل ها
 • آشنایی با چگونگی تأیید جانشین کابلها در صورت عدم دسترسی به محصول مورد نظر

پس از برگزاری و اتمام این دوره، انتظار میرود شرکت کنندگان از دانش و مهارت متناسب با ویژگیهای یاد شده و سرفصلها، برخوردار شوند.

این دوره آموزشی مناسب چه کسانیست؟

دوره آموزشی آشنایی با کابل

دوره آموزشی کوتاه مدتِ آشنایی با کابل ها، میتواند برای گروه های زیر بسیار مفید باشد:

 1. دانشجویان رشته های صنعتی مخصوصاً رشته مهندسی برق در گرایشهای قدرت، کنترل و مخابرات
 2. هنر آموزان هنرستانها و مراکز غیر دولتی فنی و حرفه ای
 3. مهندسان و فن ورزان کارخانه ها
 4. کارکنان واحدهای مهندسی و فنی شرکتها و سازمانها
 5. کارمندان واحدهای بازرگانی، تدارکات و کارپردازی در سازمانها و شرکتها

بر این اساس، مدیران مراکز آموزشی، سازمانها و شرکتهای مختلف میتوانند برای بهره مندی دانشجویان، هنرجویان، مهارت آموزان و کارکنان مجموعه خویش از مباحث فنی مشروح، با ما تماس حاصل فرمایند تا شرایط همکاری و هم افزایی به توافق طرفین برسد و دوره آموزشی با خروجی مطلوب و مؤثر برگزار شود.