کابل CWS | انواع کابلِ دارای اسکرین مسی

کابل CWS یا کابلهایی که مجهز به اسکرین از جنس سیمهای مسی هستند، در نقش کابل قدرت یا کنترل در شبکه های برق و صنایع به کار میروند.

منظور از CWS در اجزای کابل چیست؟

کابل NYCWY

CWS برگرفته از حروف آغازین کلمات در عبارت Copper Wire Screen است. این گزاره انگلیسی را میتوان «حفاظ سیم مسی» یا به تعبیر رایجتر، «شیلد از جنس سیمهای مسی» ترجمه نمود.

لایه CWS را در اکثریت قریب به اتفاق کابلهای برق ولتاژ متوسط و ولتاژ بالا که برای خطوط جریان متناوب (AC) طراحی شده اند، میبینیم. در برخی از کابلهای برق ولتاژ پایین و گروهی از کابلهای کنترل نیز از این نوع حفاظ مسی استفاده میگردد.

حفاظ یاد شده، متشکل از چندین رشته سیم مسیست. این سیمها گرداگرد اجزای داخلی کابل شامل هادی و عایق قرار میگیرند. ممکن است در بعضی از کابلها، به جای سیمهای مسی از نوار مسی استفاده شود که در این صورت با حروف اختصاری CTS معرفی خواهد شد. همچنین امکان ترکیب سیم و نوار مسی هم وجود دارد.

این لایه فلزی از جنس مس در ساختار کابل، نقش یک حفاظ الکتریکی و الکترومغناطیسی را ایفاء میکند. CWS جریانهای میدان اطراف هادی کابل را به صفر رسانده یا به شدت کاهش میدهد. جریان شارژ خازنی و جریان القایی توسط این لایه به زمین منتقل میشوند.

شیلد مسی هم مرکز در کابل برق LV میتواند افزون بر حفاظت از کابل در برابر تداخلات الکترومغناطیسی و محافظت از کاربران در برابر شوک الکتریکی، در نقش رسانای خنثی (نول) یا هادی اتصال زمین (ارت) هم به کار رود. همانطور که گفتیم، این بخش یک حفاظ الکتریکیست؛ اما تا حدودی باعث افزایش استقامت مکانیکی کابلها هم میگردد.

انواع کابل با لایه اسکرین مسی

اکنون که لایه CWS و نقش آن در کابلها معرفی شد، نگاهی هم خواهیم داشت به انواع کابلهایی که دارای این بخش در ساختار خود هستند:

 • کابلهای برق و کنترل مسی فشار ضعیف (0.6/1 کیلوولت) مانند NYCWY, NYCY و یا N2XCH با ساختار:
  Cu/PVC/CWS/PVC
  Cu/PVC/Bd/CWS/PVC
  Cu/PVC/Bd/CWS/CTS/PVC
  Cu/XLPE/Bd/CWS/LSZH
 • کابلهای کنترل و برق مسی چند هسته LV شیلد و زره دار مانند N2XCYRY, NYCYRY با اجزای:
  Cu/PVC/Bd/CWS/Bd/SWA/PVC
  Cu/XLPE/Bd/CWS/Bd/SWA/PVC
 • کابل های برق آلومینیومی LV مانند NAYCWY یا NA2XCH با ساختار:
  Al/PVC/Bd/CWS/PVC
  Al/XLPE/Bd/CWS/LSZH
 • کابلهای قدرت مسی فشار متوسط (مثلاً 20 کیلو ولت) با شناسه:
  N2XSY, N2XSYBY, N2XSYRY
  N2XSEY, N2XSEYRY
 • کابل های قدرت آلومینیومی MV با کد:
  NA2XSY, NA2XSYBY
  NA2XSEY, NA2XSEYRY
 • کابلهای قدرت فشار قوی مسی یا آلومینیومی مانند 66, 132 و 230 کیلوولت

خرید یا سفارش کابل CWS

کابل CWS ولتاژ متوسط

نظر به تفاوت در مقدار تقاضا برای انواع کابل معرفی شده که دارای لایه CWS هستند، برنامه ساخت آنها در واحدهای تولید ممکن است به صورت منظم و پیوسته یا بر اساس سفارش مشتری باشد.

کافیست مشخصات کابل مورد نیاز پروژه را به واحد فروش اعلام نمایید تا بر اساس موجودی، شرایط تحویل به اطلاع شما برسد.