معرفی و فروش کابل های انعطاف پذیر

در این مقاله، نگاهی بر موضوع انعطاف پذیری کابل ها خواهیم داشت و فهرست انواع کابل های انعطاف پذیر را برای انتخاب محصول مناسب، ارائه میکنیم.

ویژگی ها و قابلیت های فیزیکی و مکانیکی کابلها در کنار مشخصات الکتریکی آنها، مهم و قابل توجه هستند. کابلها در شرایط گوناگون و متفاوتی نصب میشوند و مورد بهره برداری قرار میگیرند. همین شرایط ایجاب مینماید که کابل، بیشترین تطابق را با این شرایط داشته باشد تا بتواند به درستی کار کند.

چه زمانی به کابل قابل انعطاف نیاز خواهیم داشت؟

موارد متعددی وجود دارند که نرم یا قابل انعطاف بودن کابل برق یا کابل فرمان، به یک ضرورت تبدیل میشود. برخی از این کاربردها عبارتند از:

 • کابل در مسیر کابل کشی از زوایا عبور میکند و نیاز به خم شدن زیاد کابل خواهد بود،
 • یا کابل متحرک است،
 • یا حرکت رفت و برگشت مداوم به همراه تجهیزات متصل به آن دارد،
 • و یا در حین بهره برداری به دفعات از روی قرقره باز و بسته میشود.

برای هر کدام از این شرایط، باید کابل مناسب انتخاب شود تا از این مسیر اطمینان حاصل شود که در حین بهره برداری، کابل آسیب نخواهد دید و وقفه طولانی در کار ایجاد نخواهد شد.

انواع انعطاف پذیری در کابل ها

انواع انعطاف پذیری در کابل ها

مقیاس رسمی برای طبقه بندی و تعریف انواع انعطاف پذیری در کابلها وجود ندارد؛ اما بر حسب خصوصیات بهره برداری و تجارب تولید کنندگان و کاربران، میتوان دسته بندی زیر را در نظر گرفت:

 1. نصب ثابت: برای کابلهایی که در وضعیت ثابت و ایستا نصب خواهند شد، قابلیت انعطاف بالایی مدنظر نیست. بسیاری از کابلها حتی مواردی که اصطلاحاً خشک هستند، مشکلی برای این کاربرد نخواهند داشت.
 2. نصب ثابت؛ اما عبور از گوشه ها: در برخی کاربردها، کابل پس از نصب حالت ایستا خواهد داشت؛ اما در زمان کابلکشی نیاز است که از زوایا عبور کند. برای این حالت بهتر است به مقدار خمش مورد نیاز و حداقل شعاع خمش کابلها توجه شود.
 3. قابل انعطاف: در این رده، معمولاً یک سر کابلها ثابت است و سر دیگر آنها حرکت میکند؛ البته این حرکت مداوم نیست. این کابلها باید به راحتی از سینیها عبور کنند و برای کابل رابط تجهیزات برقی قابل حمل مناسب باشند.
 4. خمش و حرکت پیوسته: در برخی از کاربردها، کابلها متصل به دستگاههایی هستند که در هنگام کار، حرکت رفت و برگشت مداوم اما با دامنه متغیر دارند. مانند بالابرها، جرثقیلها، ماشین افزارها، ماشینهای کشاورزی، رباتهای جوشکاری، دستگاههای CNC و مانند اینها.
 5. حرکت پیچشی: کاربردهایی مانند روباتهای خطوط تولید و مونتاژ هستند که حرکت چرخشی حول یک محور و گاهی 360 درجه دارند. این چرخش اغلب مکرر و با دامنه حرکت ثابت است. کابل این دستگاهها باید پاسخگوی چنین وضعیتی باشد.

چگونه یک کابل انعطاف پذیر میشود؟

چند راهکار کلی وجود دارد که برای نرم شدن کابل های برق و کنترل (فرمان) به کار میروند:

 • استفاده از رسانای مسی افشان کلاس 5 یا اکسترا فاین کلاس 6
 • به کارگیری مواد انعطاف پذیر در ساخت عایق و روکش کابل
 • طراحی کابل به صورت تخت (فلت)
 • استفاده از اجزای داخلی تحمل کنندۀ نیروهای کشش و پیچش

در تولید کابل ها ممکن است یکی از این روشها و یا همه آنها با هم استفاده شوند. هم اکنون این کابلها را در گروه زیر معرفی میکنیم:

 1. قابل انعطاف: که مناسب نصب ثابت با عبور از گوشه ها و نیز کاربردهای قابل انعطاف و حرکت غیر دائم هستند.
 2. بسیار انعطاف پذیر: که مناسب کاربرد حرکت مداوم و شماری از آنها پاسخگوی حرکات پیچشی خواهند بود.

کابلهای برق و فرمان قابل انعطاف

کابل قابل انعطاف

 • کابل افشان مسی کلاس 5 سَبُک گِرد 300/300 ولت با عایق و روکش پی وی سی: 0.5×2، 0.5×3 و 0.5×4
 • کابل  برق مسی افشان کلاس 5 سبک تخت 300/300 ولت پی وی سی سایز 0.5×2
 • افشان مسی گرد کلاس پنج معمولی 300/500 و 450/750 ولت PVC در سایزهای: 0.75×2 تا 10×2، 0.75×3 تا 16×3، 0.75×4 تا 16×4 و 1×5 تا 16×5
 • مسی افشان کلاس 5 تخت 300/500 ولت PVC در سایزهای 0.75×2، 1×2، 1.5×2 و 2.5×2
 • افشان مسی کلاس پنج تخت 300/500 و 450/750 ولت پی وی سی: 1.5×4 تا 16×4، 1.5×8، 2.5×8، 1.5×12، 2.5×12، 1.5×16 و 0.75×24
 • کابل قدرت مسی کلاس 5 تک رشته 0.6/1 کیلوولت پی وی سی: 16×1 تا 300×1
 • کابل برق قدرت افشان کلاس 5 مسی چند کُر 600/1000 ولت پی وی سی: 25×3 تا 95×3، 16+25×3 تا 70+120×3، 25×4، 35×4، 25×5 و 35×5
 • کابلهای کنترل و فرمان ساده افشان مسی کلاس پنج گرد 300/500 ولت PVC در سایزهایی مانند: 1×7، 1.5×7، 2.5×7، 1×10، 1.5×10، 1×12، 1.5×12، 1×16، 1.5×16، 1×20، 1.5×20، 1×24 و 1.5×24
 • کابلهای فرمان افشان مسی کلاس 5 شیلددار 300/500 ولت PVC در سایزهایی همچون: 0.5×2 تا 2.5×2، 0.5×3 تا 2.5×3، 0.5×4 تا 2.5×4، 5 رشته، 7 رشته، 12 رشته، 16 رشته، 20 رشته و 24 رشته
 • کابلهای برق و فرمان مس قلع اندود افشان کلاس 5 با عایق و روکش سیلیکونی به صورت 1، 2، 3، 4، 5، 7، 12، 16، 20 و 25 Core

کابل های برق و کنترل بسیار انعطاف پذیر

کابل برق بسیار انعطاف پذیر

تنوع این کابلها نیز عبارتند از:

 • کابل برق تک رشته 0.6/1 کیلوولت مسی افشان کلاس 6 با عایق و روکش ترموپلاستیک الاستومر (TPE) در سایزهای 25×1، 35×1، 50×1، 70×1 و 95×1
 • کابل مسی نرم جوشکاری با رسانای افشان بسیار انعطاف پذیر و روکش رابر در سایزهای 16×1 تا 95×1
 • کابل های برق و کنترل بدون شیلد و شیلد دار با روکش نهایی PUR
 • کابلهای گرد برق و کنترل 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10، 12، 16، 18، 19 و 24 کُر افشان مسی 450/750 ولت با عایق و روکش رابر
 • کابلهای تخت افشان مسی با عایق و روکش رابر و به صورت 4، 8 و 12 رشته

ویژگیهای طرح و کار مورد نظرتان را بگویید تا کارشناسان ما، مناسبترین کابلِ در دسترس را به شما معرفی کنند.