فروش کابل برق ژنراتور

پس از تولید برق در ژنراتور، برای تحویل این انرژی به مصرف کنندگان، ترانسفورمرها و یا شبکه انتقال و توزیع، از کابل قدرت مناسب استفاده میشود. نوع و سایز این کابلها متناسب با نوع، ولتاژ و توان تولیدی ژنراتورها خواهد بود.

انواع کابل قدرت ژنراتور

همانطور که گفتیم، تنوع کابلهای خروجی مولدهای برق به سبب گوناگونی همین ژنراتورهاست. گاهی مقصود از ژنراتور، یک مولد کوچک تکفاز قابل حمل است، زمانی منظور دیزل ژنراتوری برای تأمین برق اضطراری ساختمانها یا صنایع خواهد بود، گاهی هدف انتخاب کابل مناسب برای مولد در نیروگاه حرارتیست و در جایی دیگر کابلی برای ژنراتورهای متصل به توربین آبی یا بادی مورد نیاز میباشد.

کابل ژنراتور

مشخصات الکتریکی و فضای قرارگیری Generator ها متفاوت است و بر این اساس کابلهای مورد نیاز نیز گوناگون خواهند بود. اگر بخواهیم نگاهی ساده، کوتاه و مفید به این گوناگونی داشته باشیم، باید این طور بگوییم:

  • برای مولدهای کوچک تک فاز: اغلب کابل قابل انعطاف مسی مناسب خواهد بود.
  • درباره دیزل ژنراتورهای سه فاز: شرایط فضای قرارگیری آنها، نقش مهمی در انتخاب نوع مناسب کابل برقشان دارد. به طور کلی، کابلهای قدرت 1 کیلو ولت مسی افشان یا نیمه افشان و کابلهای قدرت آلومینیومی نیمه افشان مطلوب دیزل ژنراتورهای LV هستند.
  • مولدهای نیروگاههای بخار، گازی و سیکل ترکیبی: معمولاً ولتاژ و توان تولیدی بالاتری دارند. ولتاژها در محدوده چند هزار ولت هستند و به کابلهای قدرت نیمه افشان فشار متوسط (10، 20 و 30 کیلوولت) مسی یا آلومینیومی نیاز خواهد بود.
  • در مورد ژنراتورهای نیروگاههای آبی: بهتر است کابل های قدرت مسی یا آلومینیومی دارای حفاظت بهتر در مقابل آب انتخاب شوند.
  • برای مولدهای توربین بادی: بر پایه شرایط نصب کابلها (فاصله میان ارتفاع قابل توجه توربین بادی تا سطح زمین)، اغلب سبکی و ویژگی مقاومت در برابر پیچ خوردن یا Torsion Resistant در کابلها مورد توجه خواهد بود.

سایز کابل مولدهای الکتریسیته

ویژگی مهم دیگر کابل مولد برق، سایز آن است. سطح مقطع رسانای کابل تعیین کننده ظرفیت آن در انتقال جریان و توان الکتریکی خواهد بود. برای انتخاب سطح مقطع مناسب، باید به توان تولیدی ژنراتور یا حداکثر جریان عبوری از کابل خروجی آن توجه نمود.

تعداد رشته یا هسته های کابل نیز بر اساس نوع، تک یا سه فاز بودن و سطح ولتاژ، قابل انتخاب است. از کابلهای دو هسته برای مولدهای تکفاز و چند کابل تک هسته یا یک کابل چند هسته برای ژنراتورهای سه فاز استفاده میشود.

کارشناسان این مجموعه در کنار شما هستند تا بهترین کابل را از نظر استاندارد، سایز، تطابق با نوع ژنراتور و مشخصات الکتریکی، مکانیکی و محیطی برگزینید.

خرید کابل ژنراتور

خوشحال خواهیم بود که بتوانیم بهترین کابل را تقدیم متقاضیان گرامی نماییم. کابل هایی که بتوانند ایمن و با قابلیت اطمینان بالا، برق و توان تولیدی انواع ژنراتور را در اختیار وسایل، ابزارها، دستگاهها و ماشین آلات الکتریکی قرار دهند.