نکات برجسته استاندارد EN 50288-7

افزون بر کشورهای اروپایی، در دیگر کشورها و به ویژه در ایران نیز به استاندارد EN 50288-7 برای تولید کابل های ابزار دقیق استناد میشود. به شما از نکات برجسته این استاندارد خواهیم گفت.

این استاندارد درباره چیست؟

بی گمان، بیان عنوان این استاندارد، خود پاسخ خوبی برای این پرسش خواهد بود. در عنوان استاندارد آمده است: «کابلهای فلزی چند عنصری، استفاده شونده در ارتباطات و کنترل آنالوگ و دیجیتال؛ قسمت 7: مشخصات کابلهای ابزار دقیق و کنترل».

کابل ابزار دقیق طبق استاندارد EN 50288-7

محتویات این استاندارد، پیرامون کابلهایی چند رشته خواهد بود که مناسب اتصال سامانه های ابزار دقیق و کنترل بوده و برای انتقال سیگنالهای رقمی (دیجیتال) و قیاسی (آنالوگ) به کار میروند. کابلهایی که در دامنه کاربرد این استاندارد هستند، دارای بیشینه ولتاژ مجاز کاری 90، 300 و یا 500 ولت AC میباشند.

این کابل ها ممکن است دارای حفاظ (شیلد یا فویل) باشند یا نباشند. همچنین میتوانند به عنوان یک ویژگی انتخابی، لایه های حفاظت در برابر رطوبت و شرایط محیطی را در خود جای دهند. کابلها باید دارای ساختمان مکانیکی قوی و ویژگی انتقال الکتریکی مطلوب باشند.

کابلهای مشمول این استاندارد، نباید به شکل مستقیم به منبع برق اصلی و یا دیگر منابع با امپدانس کم متصل شوند. در حقیقت، این کابلها برای استفاده در منابع تغذیه طراحی نشده اند.

هادیها در استاندارد EN 50288-7

رساناهای به کار رفته در تولید این کابلها (به استثنای کابلهای مخصوص ترموکوپل و جبران ساز) باید از جنس مس ناب یا مس اندود شده باشند. از دیدگاه شکل یا کلاس هادیها، موارد زیر قابل انتخاب خواهند بود:

 1. رسانای تک مفتولی کلاس 1 طبق استاندارد HD 383 برابر با IEC 60228
 2. رسانای چند مفتولی تابیده شده کلاس 2 برابر با استانداردهای ردیف قبلی
 3. رسانای افشان کلاس 5 مطابق با استانداردهای ردیف 1

سطح مقطع این هادیها میتواند از بازه 0.5 تا 2.5 میلیمتر مربع انتخاب گردد. چنانچه به دلیل طول زیاد کابلهایی که قرار است نصب شوند، مقاومت الکتریکی بالا رود؛ میتوان از سایزهای بزرگتر استفاده نمود.

برای کابلهای Multi-Core یا همان چند هسته یا چند رشته، بیشینه مقاومت الکتریکی رسانا باید بر پایه استاندارد HD 383 (معادل IEC 60228) باشد. حداکثر مقاومت الکتریکی هادیها در کابلهای چند زوجی (Multi-Pair)، چند سه تایی (Multi-Triple) و چند چهارتایی (Multi-Quad)، باید 2 درصد بیشتر در نظر گرفته شود.

رسانای تابیده شده (نیمه افشان) و انعطاف پذیر (افشان)، باید متشکل از سیمهای با سطح مقطع گرد و بدون عایق بین آنها باشد. در هادی کلاس 2، مفتولها (حداکثر 7 مفتول) باید به صورت منظم و هم مرکز استرند یا همان تابیده شوند. در رسانای کلاس 5 نیز، مفتولها باید بانچ گردند.

جدول زیر که برگرفته از استانداردهای یاد شده برای هادیهاست، به بیان قطر و بیشینه مقاومت الکتریکی DC آنها در دمای 20+ سلسیوس پرداخته است:

جدول حداکثر مقاومت هادیهای کابل ابزار دقیق

مشخصات عایقها در این استاندارد

ماده عایقی به کار رفته در تولید کابلهای ابزار دقیق منطبق با استاندارد EN 50288-7، باید بر اساس یکی از موارد لیست زیر انتخاب شود:

 • آمیزه PVC بر اساس EN 50290-2-21
 • آمیزه PE بر پایه EN 50290-2-23
 • آمیزه PP بر اساس EN 50290-2-25
 • آمیزه بدون هالوژن و بازدارنده شعله بر پایه EN 50290-2-26
 • آمیزه XLPE بر اساس EN 50290-2-29

کمینه ضخامت در هر نقطه از عایق برای ولتاژ اسمی تعیین شده، نباید کمتر از مقادیر جدول زیر باشد:

جدول کمینه ضخامت عایق کابل در استاندارد EN 50288-7

رشته های کابل ابزار دقیق و شناسایی آنها

طول تاب عناصر یا همان رشته های کابل زوجی، سه تایی و چهار تایی با سطح مقطع کوچکتر یا مساوی 1.5 میلیمتر مربع، نباید از 100 میلیمتر و برای کابلهای با سطح مقطع رسانای 2.5 میلیمتر مربع، نباید از 150 میلیمتر فراتر رود.

در صورت اختصاص کدگذاری برای شناسایی، باید بر حسب استانداردهای IEC 60189-2 یا EN 60708، برای مثال با رشته ها یا نوارهای شماره گذاری شده باشد؛ مگر آنکه طوری دیگر مشخص شده باشند. رنگها باید طبق الزامات بند 4-4 استاندارد EN 50288-1 باشند که از این قرار است:

در صورت نیاز، هادیهای عایق بندی شده باید توسط رنگها و/یا نشانه های حلقه ای دیگر و/یا نمادهای به دست آمده با استفاده از عایق رنگی توسط اکستروژن، چاپ و شناسایی شوند. رنگها باید به وضوح قابل شناسایی بوده و به طور منطقی با رنگهای استاندارد نشان داده شده در HD 402 S2 مطابقت داشته باشند. رنگها یا نمادهای مورد استفاده در شناسایی رشته ها، باید با دوام باشند تا در زمان انجام آزمون، پاک نشوند.

فویل یا شیلد در استاندارد EN 50288-7

هنگامی که حفاظت [الکتریکی، الکترواستاتیکی و یا الکترومغناطیسی] از تک تک عناصر کابل مشخص شد، باید آن را از فهرست زیر انتخاب نمود:

 1. بافت مس ساده یا اندود شده با کمینه ضریب پُر کننده 0.6
 2. ترکیبی از ورق نازک (فویل) با بافت مسی ساده یا اندود شده با کمینه ضریب پُر کننده 0.3
 3. فویل نازک با کمینه همپوشانی 20% به همراه سیم تخلیه در تماس مستقیم با سوی فلزی فویل

سیم تخلیه باید به شکل مفتولی یا نیمه افشان از جنس مس ساده یا مس اندود شده باشد. هنگام قرار دادن فلزات نامتشابه در تماس با یکدیگر، ممکن است برای جلوگیری از واکنشهای گالوانیکی، پوششها [مثلاً قلع اندود کردن] یا سایر روشهای محافظت لازم باشد.

برای حفاظت کابل [فویل یا شیلد کلی] نیز میتوان یکی از موارد مذکور در بالا را به کار برد.

حفاظت در برابر مواد شیمیایی و یا محیطی

در صورت نیاز به حفاظت در برابر مواد شیمیایی یا عوامل محیطی، بر اساس استاندارد EN 50288-7 یکی از روشهای زیر باید استفاده شود:

 1. غلاف سربی با ضخامت مناسب
 2. غلاف چند لایه یا Multi layer sheath که شامل ورق نازک آلومینیومی با همپوشانی طولی و ضخامت دست کم 0.15 میلیمتر، یک لایۀ اکسترود شده از جنس پلی اتیلن با چگالی بالا و کمینه ضخامت 1 میلیمتر و یک لایه پلی آمید با ضخامت نقطه ای حداقل 0.3 میلیمتر است.

محافظ فلزی (زره = آرمور)

زمانی که نیاز به محافظ فلزی [مکانیکی] مشخص شده است، لایه زره باید شامل یک یا چند مورد از موارد زیر باشد:

 • لایه ای از سیمهای فولادی گالوانیزه گرد یا تخت
 • نوارهای فولادی یا برنجی تک یا دو لایه
 • بافت از جنس فولاد گالوانیزه یا مس قلع اندود

قطر/ضخامت سیم/نوار فولادی به کار رفته در آرمور، بر اساس قطر کابل در بخش زیر آرمور و مطابق جدول زیر تعیین میشود:

جدول قطر یا ضخامت زره در کابل های ابزار دقیق

جنس روکش در استاندارد EN 50288-7

غلاف، پوشش بیرونی یا روکش نهایی کابل های ابزار دقیق و کنترل تحت این استاندارد، باید مناسب با محیط کاری کابل باشد و ممکن است از مواد فهرست زیر انتخاب گردد:

 1. آمیزه پی وی سی مطابق EN 50290-2-22
 2. آمیزه پلی اتیلن منطبق با EN 50290-2-24
 3. آمیزه بازدارنده گسترش شعله و بدون هالوژن بر اساس EN 50290-2-27

آزمون های الکتریکی و مکانیکی کابل

کابل های تکمیل شده به منظور انطباق با مشخصات استاندارد، تحت آزمایشهای الکتریکی و مکانیکی زیر قرار میگیرند:

 • مقاومت رسانا
 • استقامت دی الکتریک
 • مقاومت عایقی
 • ظرفیت خازنی متقابل
 • ظرفیت نامتعادلی خازنی
 • اندوکتانس
 • نسبت اندوکتانس به مقاومت
 • ازدیاد طول رسانا در نقطه پارگی
 • جمع شوندگی عایق

خرید کابل ابزار دقیق استاندارد

این مجموعه تجاری، ارائه کننده انواع کابل سازگار با استانداردهای ملی و استانداردهای پذیرفته شده جهانیست. کابلهای ابزار دقیق ساخته شده طبق استاندارد BS EN 50288-7 نیز در سبد محصولات قابل عرضه قرار گرفته اند.

برای آگاهی از موجودی، جزئیات بیشتر و ثبت درخواست خرید کابل (های) مورد نظر، میتوانید با بخش فروش گفت و گو نمایید.