کابل LSHF و انواع آن

زمانی که سخن از کابل LSHF میشود، یعنی با کابلی سر و کار داریم که بدون مواد هالوژنی بوده و در زمان سوختن، کم دود خواهد بود. حال ممکن است یک کابل برق، کابل فرمان، کابل شبکه و دیگر انواع کابل با چنین قابلیتی تولید و عرضه گردد.

کابل LSHF چیست؟

کابل HFFR

حروف اختصاری LSHF سر واژه های: Low Smoke, Halogen Free هستند که معنای آن کم دود و بدون هالوژن میباشد. کابل LSHF کابلی با این ویژگیهاست که با توجه به نوع کاربری و شرایط محل نصب، از سوی مشتریان مورد تقاضا قرار میگیرد.

ممکن است به جای عنوان LSHF از نامهای دیگری برای معرفی یا درخواست این کابلها استفاده شود که مترادف با همین اسم هستند. برخی از این عناوین عبارتند از:

  • LSZH: در این عنوان به جای هالوژن فری از عبارت Zero Halogen (هالوژن صفر) استفاده شده است که همان مفهوم را دارد.
  • LS0H: همان عنوان قبلی است؛ فقط به جای Zero از عدد صفر استفاده شده است.
  • LSFOH: کوتاه شده عبارت Low Smoke, Free Of Halogen است و معنی یکسانی دارد.
  • LSNH: به جای هالوژن فری، مخفف Non Halogen که برابر غیر هالوژن است به کار رفته که همان معنی را خواهد داشت.

از سویی دیگر، برخی آمیزه ها با ویژگی LSF یا LS معرفی میشوند؛ مانند LSPVC یا LS-PVC. باید دانست که این مواد کم دودند؛ اما بدون هالوژن و فاقد گازهای سمی نیستند. برخی از آنها همچنان در هنگام سوختن تا 22% هیدروژن کلرید منتشر میسازند؛ بنابراین، میان LSF که همان Low Smoke and Fume است با LSHF تفاوت وجود دارد.

هالوژن ها کدامند و چرا کابل بدون هالوژن؟

عناصر گروه 17 جدول تناوبی با نام هالوژن شناخته میشوند. چون نتیجه ترکیب این عناصر با گروه اول تولید نمک است، عنوان هالوژن برای آنها به کار میرود. فلوئور، کلر، برم، ید و آستاتین عناصر گروه هالوژن هستند. هالوژنها واکنش پذیری بالایی دارند و به شدت سمی میباشند.

در اثر سوختن PVC که ماده عایقی رایج در تولید سیم و کابل است، گاز کلرید هیدروژن تولید میشود. این گاز برای سلامتی انسان و دیگر جانداران بسیار خطرناک است. همچنین به دلیل خورنده بودن اسید حاصل از ترکیب این گاز با بخار آب، امکان صدمه به تجهیزات هم وجود خواهد داشت. علاوه بر این، تولید دود تیره از PVC های معمولی در حال سوختن، موجب کاهش قدرت بینایی و اختلال در خروج از محل و امداد رسانی خواهد شد. به همین دلیل است که بسته به محل نصب و نوع کاربری، گاه به کارگیری کابل LSZH ضرورت مییابد.

موادی که در ساخت عایق و روکش کابلها به کار میروند تعیین کننده LSHF بودن یا نبودن آنها هستند. به بیان دیگر، اگر در تولید کابلها از متریالهایی استفاده کنیم که بدون هالوژن بوده و در هنگام سوختن کم دود و گازهای متصاعد شده از آن غیر سمی باشند، محصول ما یک کابل LSHF خواهد بود.

چه کابلهایی LSHF هستند؟

تست کابل LSHF

برای آنکه بتوان خصوصیت LSZH یا LSHF برای یک کابل یا سیم تأیید و بیان نمود، انجام و نتیجه دو آزمایش زیر لازم خواهد بود:

  1. آزمایش BS EN/IEC 61034؛ تست چگالی یا تراکم دود: این تست برای اندازه گیری میزان دود تولید شده از سوختن کابلها طراحی شده است. این آزمایش در داخل یک محفظه با ابعاد 3×3×3 متر انجام میشود و به همین دلیل اغلب به عنوان آزمایش مکعب سه متری نامیده میشود. مدت زمان آزمون، 40 دقیقه است. این آزمایش با نظارت بر عبور یک پرتوی نور سفید از داخل محفظه انجام میشود و باید بیش از 60% دید نور حاصل شود. اگر عبور نور کمتر از این مقدار باشد، نشان دهنده تراکم بالای دود حاصل از سوختن کابل بوده و نمیتوان عنوان کم دود را برای آن به کار برد.
  2. تست BS 50267 یا EN/IEC 60754، آزمون انتشار گازهای اسیدی: این روش آزمایشی برای تعیین سطوح گازهای اسیدی است که در طی احتراق مواد کابل ایجاد میشوند. 1 +/-0.005 گرم از مواد عایق را در یک کوره لوله ای قرار میدهند و به مدت 30 دقیقه تا دمای 935+ سانتیگراد حرارت میدهند. گازهای تولید شده به یک محلول گیر جذب و سپس به یک لیتر مایع تبدیل میشوند. سپس pH محلول و مقادیر رسانایی مورد آزمایش قرار میگیرند. مواد هالوژن صفر کم دود به این صورت تعریف میشوند که دارای pH کمتر از 4.3 نیستند و رسانایی آنها بیش از 10 µS/mm نیست. همچنین مقدار گازهای سمی منتشر شده اندازه گیری میگردد.

فروش انواع کابل LSHF

انواع کابل برق، کابل کنترل، کابل ابزار دقیق و کابل شبکه با ویژگی کم دود و عاری از هالوژن قابل تحویل هستند. بر اساس کمیت درخواستها، برخی از سایزهای این کابلها در برنامه روتین واحدهای تولید قرار دارند و گروهی دیگر مطابق سفارش ساخته میشوند.

همچنین گروهی از این کابلها افزون بر ویژگی LSHF، مقاوم در برابر حرارت یا مقاوم در برابر حریق نیز هستند. چنین کابلهایی اغلب در مدارهای اضطراری به کار میروند.