کابل NA2XSY برای خطوط MV

کابل NA2XSY را از گروه کابلهای برق فشار متوسط آلومینیومی زمینی بدون آرمور خدمت شما معرفی و آمادگی را برای تأمین سایزهای متنوع این کابل اعلام مینماییم.

مشخصات کابل NA2XSY

 • N: استاندارد VDE
 • A: جنس هادی کابل آلومینیومی است.
 • 2X: عایق کابل از جنس پلی اتیلن کراسلینک شده (XLPE) است.
 • S: کابل دارای شیلد یا اسکرین مسی میباشد.
 • Y: پوشش نهایی کابل از ماده نارسانای PVC است.

کابل NA2XSY

کابل های قدرت بدون زره، انتخاب خوبی برای بسیاری از کاربردها خواهند بود. هنگامی که صدمات مکانیکی قابل توجهی در محل نصب کابل وجود نخواهد داشت، میتوان از سَبُکتر و ارزانتر بودن کابلهای بدون آرمر بهره مند شد.

NA2XSY ها از این گروه کابلها هستند. میتوانند در خطوط فشار متوسط مانند 20 کیلو ولت استفاده شوند. کابل خروجی ترانسفورماتورهای فوق توزیع و برخی از ژنراتورها، قرارگیری بر روی سینی یا نردبان کابل، کابلکشی درون کانالهای زیر زمینی و یا نصب بر روی زمین با رعایت مقررات، از کاربردها و شرایط نصب مجاز این کابلهاست.

ساختار کابل آلومینیومی بدون زره MV

مطابق استاندارد IEC، اجزای تشکیل دهنده ساختار این کابل از گروه کابلهای Medium Voltage با حروف اختصاری زیر معرفی میشوند:

Al/SC/XLPE/SC/SCT/CWS/PVC

 1. Al: رسانای آلومینیومی متشکل از مفتولهای استرندد منظم (کلاس 2) بر منبای IEC/EN 60228
 2. SC: اسکرین نیمه هادی بر روی هادی
 3. XLPE: عایق پلی اتیلن کراس لینک
 4. SC: اسکرین نیمه رسانا بر روی عایق
 5. SCT: نوار نیمه هادی
 6. CWS: شیلد از سیمهای مسی
 7. PVC: روکش نهایی از جنس پی وی سی FRT؛ معمولاً به رنگ قرمز

چنانچه بخواهیم از مزایای کابل NA2XSY بگوییم، نکات زیر در اولویت خواهند بود:

 • استفاده از هادی آلومینیومی در این کابل باعث کاهش قیمت و هزینۀ ایجاد خط تأمین و توزیع برق میشود.
 • آلومینیوم، مجموعه کابل را سبکتر میسازد و این یعنی حمل و نقل و کابل کشی آسانتر.
 • عایق پلی اتیلن کراسلینک شده از مواد عایقی بسیار مناسب با استقامت و ولتاژ شکست بالاست.
 • روکش نهایی کابل از ویژگی های بازدارندگی گسترش شعله و مقاومت در برابر UV بهره مند است.
 • نسبت به کابل آلومینیومی زره دار، سبک تر و ارزان تر است.

استاندارد، ولتاژ و سایزهای کابل NA2XSY

این گروه از کابلهای قدرت، برابر با استاندارد IEC 60502-2 و استاندارد ایران شماره 2-3569 طراحی، تولید و آزمایش میشوند. در گفتن گوناگونی رده ولتاژی میتوان به موارد (12)6/10، (24)12/20 و (36)18/30 کیلو ولت اشاره کرد.

تنوع سایز 35×1، 50×1، 70×1، 95×1، 120×1، 150×1، 185×1، 240×1، 300×1، 400×1، 500×1 و 630×1 (n×mm²) برای این کابلها قابل دستیابی خواهد بود.

فروش کابل NA2XSY

این گروه، با سابقه چندین ساله در امر تأمین و توزیع کابل قدرت، آماده دریافت سفارشهای مشتریان برای تحویل کابل NA2XSY میباشد. دپارتمان  فنی و فروش، پاسخگوی پرسشهای شماست.