کابل های NYY-O ,NYY و NYY-J

کابل های NYY و زیر گروههای NYY-O و NYY-J دسته ای بزرگ از کابلها را شامل میشوند که با عناوینی مانند کابل قدرت یا کابل زمینی هم از آنها یاد میگردد. اطلاعات بیشتر راجع به این محصولات در این بخش تقدیم شما میگردد.

کابل NYY چیست؟

یک راه ساده و نظام مند برای شناسایی و دسته بندی سیم و کابلها، به کارگیری کد و شناسه است. معمولاً این کد گذاریها و اختصارنویسیها مطابق با استانداردها صورت میپذیرد. کد NYY نیز بر اساس استاندارد VDE 0271 میباشد. مفهوم و معنی کابل NYY از این قرار است:

 • بخش نخست: N به معنای استاندارد VDE
 • بخش دوم: مربوط به جنس رسانای کابل؛ بدون حرف برای مس و A برای آلومینیوم
 • بخش سوم: معرفی جنس عایق؛ حرف Y معرف PVC است.
 • بخشهای چهارم و پنجم: برای آشکار ساختن اجزای حفاظت الکتریکی و مکانیکی به کار میرود که در NYY وجود ندارند.
 • بخش ششم: معرف جنس روکش کابل است؛ اینجا حرف Y است و دانستیم که نمایانگر پی وی سی میباشد.

کابل NYY تک هسته

تا اینجا دریافتیم که کابل های NYY، دارای هادی مسی هستند و جنس عایق و روکش آنها پی وی سی میباشد. این کد اغلب برای کابلهای قدرت 0.6/1 کیلوولت استفاده میگردد.

بهتر است بدانیم که کابلهای NYY قابل نصب در فضای داخل و بیرون از ساختمانها هستند. در مکانهایی که احتمال آسیب و تنش مکانیکی اندک است، میتوان کابل NYY را مستقیماً در کانالهای زیر زمینی و در خاک خشک و مرطوب دفن نمود. به همین علت، این محصولات را کابل زمینی هم مینامند.

اغلب کابلهای مذکور برای تأمین و توزیع برق استفاده میشوند؛ یعنی کابل قدرت هستند. در مصارف خاص مانند نیروگاهها و پستهای فشار قوی، این کد و مشابه آن برای کابلهای کنترل Multi Core مناسب نصب در فضای بیرون از ساختمان نیز به کار میرود.

بیشینه دمای مجاز رسانای کابلهای NYY با عایق PVC/A در کار عادی برابر با 70+ سلسیوس است. حداکثر دمای مجاز هادیها در زمان اتصال کوتاه نیز 160+ C° تا خود سایز 300 mm² و 140+ C°برای سایزهای بیش از 300 میلیمتر مربع خواهد بود.

مفهوم NYY-O و NYY-J چیست؟

ممکن است در اسناد فنی، متون درخواست کابل یا کدهای مندرج بر روی روکش کابلها، با NYY-O و NYY-J رو به رو شوید. منطبق با همان استاندارد مذکور در پاراگراف پیشین، حرفهای O و J بعد از خط تیره، قصد انتقال مفهوم زیر را دارند:

 • J- : کابل دارای رشته ای مخصوص ارت است که رنگ عایق آن سبز و زرد میباشد.
 • O- : کابل فاقد هادی مخصوص اتصال زمین است.

این کدها اکثراً برای کابلهای چند رشته به کار میروند و تفاوت NYY-J با NYY-O در بودن یا نبودن رسانای مختص اتصال زمین حفاظتی (ارت) در اجزای کابل است.

استاندارد کابل های NYY

استانداردهای لازم الاجرا برای کابلهای قدرت وجود دارد. انواع کابل NYY نیز باید مطابق با یک یا چند مورد از استانداردهای زیر طراحی، تولید و آزمایش شوند:

 • استاندارد جهانی: IEC 60502-1
 • استاندارد ملی ایران: INSO 3569-1
 • استاندارد آلمان: VDE 0271 و VDE 0276-603
 • استاندارد همگن اروپا: HD 603

همچنین در کنار استانداردهای اصلی این کابل، به استاندارد IEC 60228 و INSO 3084 برای ساخت بخش رسانای کابل و نیز استاندارد EN/IEC 60332 برای تست بازدارندگی گسترش شعله (Flame Retardant) استناد میگردد.

کابل NYY مفتولی است یا افشان؟

بر پایه استانداردهایی که گفتیم، در ساخت کابل های NYY میتوان از رسانای مس انیل شده در کلاسهای زیر استفاده کرد:

 • کلاس 1 یا همان تک مفتولی: RE
 • کلاس 2 که همان نیمه افشان یا مفتولهای استرندد است: RM و SM
 • کلاس 5 یا همان افشان: RF

با این تعریف، کابل NYY هم میتواند با هادی افشان باشد و هم مفتولی. انتخاب کلاس مناسب هادی کابلها به کاربرد و شرایط نصب آنها بستگی دارد. گفتنیست که کمترین سطح مقطع رساناها در استاندارد تولید کابلهای NYY، برابر با 1.5 mm² است.

سایز کابل های NYY

اکنون میرسیم به گوناگونی اندازه یا سایز این کابلها. مقصود از سایز، تعداد رشته ها یا Core ها در کابل و سطح مقطع هر کدام از آنها با یکای میلیمتر مربع است. عدد نخست، تعداد کُرها را معلوم میکند و عدد یا اعداد بعد از آن، سطح مقطع را آشکار میسازند.

کابل NYY-O سایز 95+185*3

کابلهای برق فشار ضعیف مسی (1.2)0.6/1 KV:

 • 16×1، 25×1، 35×1، 50×1، 70×1، 95×1، 120×1، 150×1، 185×1، 240×1، 300×1 و 400×1
 • 1.5×2، 2.5×2، 4×2، 6×2، 10×2 و 16×2
 • 1.5×3، 2.5×3، 4×3، 6×3، 10×3، 16×3، 25×3، 35×3، 50×3، 70×3 و 95×3
 • 25+16×3، 35+16×3، 50+25×3، 70+35×3، 95+50×3، 120+70×3، 150+70×3 و 120+240×3
 • 1.5×4، 2.5×4، 4×4، 6×4، 10×4، 16×4، 25×4 و 35×4
 • 1.5×5، 2.5×5، 4×5، 6×5، 10×5، 16×5، 25×5 و 35×5

کابل های کنترل مسی مفتولی (1.2)0.6/1 کیلو ولت:

 • 7G1.5 و 7G2.5
 • 12G1.5 و 12G2.5
 • 14G1.5 و 14G2.5
 • 19G1.5 و 19G2.5
 • و تعداد Core های بالاتر مطابق سفارش

در حالت پیش فرض تولیدات داخلی، کابلهای تک، دو و 3.5 رشته، بدون رسانای ارت هستند و با کد NYY یا NYY-O قابل معرفی خواهند بود. در بیشتر کابلهای 3 و 4 Core تا سطح مقطع 6 mm² و نیز تمامی کابلهای 5 کُر و بالاتر، معمولاً یک رشته مختص اتصال زمین است و این کابلها را میتوان با کد NYY-J شناخت و در نوشتن سایز به جای × از حرف G استفاده کرد.

همچنین، در کابلهای کنترل 7 رشته و بیشتر، غالباً رنگ عایق کُرها به استثنای هادی ارت، یکسان خواهد بود و برای تمایز آنها از روش شماره گذاری استفاده میشود. در این حالت، میتوان کد NYY-JZ را برای معرفی کابل انتخاب نمود که حرف Z بعد از خط تیره به همین موضوع شماره بندی اشاره دارد.

فروش کابل قدرت فشار ضعیف مسی

پیش فرض ما در خرید و فروش انواع سیم و کابل، استاندارد و مرغوب بودن آنهاست. در معرفی و تحویل کابل های NYY نیز همین اصل وجود دارد.

این کابلها دارای کد 10 رقمی پروانه کاربرد نشان ملی استاندارد ایران و از برندهای خوشنام هستند، در AVL ها حضور دارند و آزمونهای کیفیت ساخت را با موفقیت پشت سر گذاشته اند. برای استعلام موجودی و قیمت روز سایزهای مختلف کابل NYY، ارتباط با واحد فروش این مجموعه به حضورتان پیشنهاد میگردد.