کابل انرژی چین یا انرژی گاید

کابل های پاور چِین که در ایران بیشتر با نامهای کابل انرژی چین یا انرژی گاید از آنها یاد میشود، باید مناسب جا به جایی و حرکت پیوسته باشند. در این بخش میخواهیم پیرامون این کابلها و ویژگیهایشان تبادل نظر کنیم.

Power Chain چیست؟

ابتدا ببینیم پاوِرچِین یا انرژی گایدها چیستند. در نگاه ساده، انرژی چینها زنجیره ای از چندین قطعه مکانیکی هستند که برای محافظت از سیم و کابلها و گاهی لوله ها در برابر تنشهای مکانیکی که ناگزیر در حین حرکت و در محیط صنعتی به وجود می آیند، استفاده میشوند.

کشش، خمش، پیچش و سایش، از موارد مهم این تنشها هستند. ماشین آلات و ابزارهای گوناگونی در صنایع و خطوط تولید و مونتاژ وجود دارند که حرکت رفت و برگشت، بخش جداناپذیر از ماهیت کار آنهاست. برای برقرسانی و کنترل این تجهیزات، از کابلهای مناسب استفاده میشود. انرژی گایدها برای حفاظت از این کابلها طراحی میشوند.

افزون بر حفاظتی که Power Chain ها فراهم میکنند؛ اغلب برای افزایش عمر مفید کابلها، در طراحی و ساخت آنها نیز از مواد و روشهایی برای تناسب سازی استفاده میگردد. موضوع این بخش نیز گفت و گو پیرامون همین روشها و مواد و مشخصات کابلهای مذکور است.

انواع و مشخصات کابل انرژی چین

کابل انرژی چین

کابل هایی که در انرژی چین قرار میگیرند، مکرراً در یک محور خم و راست خواهند شد. بنابراین، پویایی، نرمی یا انعطاف پذیری و استقامت در برابر تنشهای مکانیکی، از ویژگیهای مطلوب این محصولات به شمار می آید.

برای ایجاد چنین ویژگیهایی در کابلها، روشها و متریالهای مختلفی در ساخت به کار میرود. اغلب، مس افشان کلاس 6 را با هدف دستیابی به حد بالای قابلیت انعطاف در بخش رسانای کابل، برمیگزینند. برای ساخت عایق و خصوصاً روکش نهایی کابل نیز از آمیزه های قابل انعطاف استفاده مینمایند.

در گفتن از انواع رایج مواد ساخت عایق و روکش در Power Chain Cables، میتوانیم موارد زیر را برشماریم:

  • کابل برق و کنترل افشان با عایق و روکش PVC مخصوص
  • کابل افشان برق و کنترل با عایق و روکش TPE
  • کابل کنترل و برق افشان با عایق TPE یا PP و روکش PUR
  • کابل افشان کنترل و برق با عایق EPDM و روکش PCP

در کاربردهایی که نیروی کشش وارد بر کابل بالا نیست، میتوان از روکش پی وی سی استفاده نمود. البته آمیزه PVC در این کابلها بایستی ضمن نرمی بیشتر، از استحکام مکانیکی افزونتری نسبت به PVC کابلهای معمولی برخوردار باشد.

برای افزایش انعطاف پذیری کابل و مقاومت در برابر روغن و حلّالها، میتوان از ترموپلاستیک الاستومر در بخش عایق و پوشش بیرونی بهره جست.

برای مصارفی که کابل تحت نیروی کشش قرار میگیرد و نیز پایداری بالاتری در برابر سایش و مواد شیمیایی مورد نیاز است، انتخاب کابل با روکش PUR پیشنهاد میگردد. کابلهای با عایق و روکش رابر نیز میتوانند بالاترین استقامت مکانیکی را فراهم آورند؛ اما اغلب قیمت بیشتری خواهند داشت.

در ساختار این کابلها، میتوان از شیلد بافت مس یا مس قلع اندود برای فراهم کردن الزامات EMC و محافظت در برابر تداخلات الکترومغناطیسی (EMI) بهره جست. گفتنیست که این شیلد، اندکی بر استحکام مکانیکی کابل نیز خواهد افزود.

سایز این کابلها مطابق درخواست مشتریان خواهد بود؛ اما بیشتر سازندگان، تعداد 2 تا 25 Core و سطح مقاطع 0.5 تا 2.5 میلیمتر مربع را برای کابل کنترل (فرمان) و 2 تا 5 رشته با سطح مقطع 1 تا 16 mm² را برای کابل برق تولید میکنند.