فروش انواع کابل مقاوم در برابر آب

انتخاب کابل مقاوم در برابر آب یا کابل ضد آب، با توجه به مقدار و نحوه مواجهه با آب و طبقه بندی حفاظتی کابلها انجام میشود. در این قسمت، درباره این موضوع بیشتر خواهیم گفت.

چرایی نیاز به کابل های مقاوم در برابر آب

شرایط محیط نصب کابل همیشه یک پارامتر مهم برای انتخاب نوع کابل است. دلیل این موضوع، حفظ سلامت کابل و افزایش قابلیت اطمینان عملکرد و طول عمر مفید آن است.

آب، یکی از عواملیست که سبب کاهش عمر کابلها میشود. نفوذ آب به لایه های داخلی کابل و رسیدن به درون ساختار عایق آن، شروع یک فرآیندیست که میتواند به پایان عمر کابل منجر شود.

از بین رفتن خاصیت نارسانایی مواد عایقی کابل، همان نکته ایست که در انتهای این فرآیند رخ خواهد داد و عملاً کابل از مدار خارج و بهره برداری از آن غیر ممکن یا نا ایمن خواهد شد. به همین دلیل است که با توجه به مقدار رطوبت و رویارویی یا عدم مواجهه کابلها با آب، باید نوع مناسب آنها را برگزید.

در بسیاری از کاربردها، کابلهای معمولی پاسخگو خواهند بود و در برخی شرایط بایستی به سراغ کابل ضد آب برویم. در یک نگاه کلی میتوان دسته بندی زیر را برای این نوع کابلها در نظر گرفت:

  • کابلهای Water Resistant: آب موجب آسیب آنها نخواهد شد.
  • کابل های Watertight: آب به سختی میتواند در آنها نفوذ کند.
  • کابلهای Waterproof: آب نمیتواند به آنها نفوذ کند.

کابل های مقاوم در برابر آب و حفاظت شده در برابر آب، معمولاً از طریق دو روش زیر، واجد این ویژگی میگردند:

  1. به کارگیری عایق و روکش مناسب
  2. استفاده از لایه های مانع نفوذ آب در ساختار کابل

انواع کابل از دیدگاه رویارویی با آب

در جدول زیر، کابلها را از نظر کمیت و کیفیت رویارویی با رطوبت و آب، دسته بندی میکنیم. پس از آن، درجه حفاظت مورد نیاز متناسب را میگوییم. این دسته بندی برگرفته از استاندارد جهانی IEC 60364-5 میباشد.

کدهای حفاظتی IP (مخفف Ingress Protection) طبق استاندارد EN 60529 که به احتمال زیاد با آن آشنا هستید نیز در جدول وجود دارند. دو عدد بعد از حروف IP نوشته میشود. عدد نخست مرتبط با حفاظت در مقابل تماس با وسایل تحت ولتاژ و ورود اجسام خارجیست. چون این نکته موضوع متن جاری نیست، کاری به آن نداریم. اما عدد دوم مقدار حفاظت در مقابل مایعات مانند آب را تعیین میکند. اعداد 0 تا 8 بدین منظور استفاده میشوند:

طبقه بندی کابل مقاوم در برابر آبطبقه بندی کابل ضد آب

با استفاده از جدول بالا و متناسب با محل نصب کابل، میتوان دست به انتخاب کابلی زد که از پایداری مناسبی در برابر مقدار رطوبت و آبی که در زمان بهره برداری احتمال رویارویی را با آن خواهد داشت، برخوردار باشد.

درباره نوع کابلها و نحوه حفاظت از آنها در برابر آب، گفتن نکات تکمیلی زیر نیز خالی از لطف نیست:

  • در کابلهای برق ولتاژ پایین و کابلهای کنترل و شبکه، غالباً با به کارگیری جنس روکش مناسب یا استفاده از لایه های بازدارنده نفوذ آب، به سطح حفاظتی مطلوب در برابر آب خواهیم رسید.
  • در کابلهای برق ولتاژ متوسط و بالا معمولاً به کارگیری اجزای محافظ نفوذ آب طولی و شعاعی در ساختار کابل، در کنار انتخاب روکش مناسب برای دستیابی به ویژگی ضد آب بودن انتخاب میشود.

استعلام قیمت و خرید کابل ضد آب

کابل ضد آب

واحد ارتباط با مشتریان، مهیا برای ارائه مشاوره پیرامون برگزیدن کابل مناسب با سطح حفاظتی مطلوب در مقابل آب برای مخاطبین و خریداران گرامیست. کافیست شرایط طرح یا پروژه خود را اعلام نمایید تا با توجه به آن، کابل مناسب پیشنهاد گردد.

نظر به تنوع این کابلها، قیمت کابل ضد آب، استاندارد تولید و زمان تحویل به آگاهی مشتریان میرسد. کابلهایی که موجودی آنها در انبارهای شرکت تأیید گردد، در زمان کوتاه برای تحویل یا ارسال آماده میگردند. برای کابلهای سفارشی نیز نظر واحد تولید و حداقل مقدار سفارش اعلام خواهد شد.