جدول جریان مجاز کابل های آلومینیومی

جدول کابل آلومینیومی یا به بیان دقیقتر، جدول جریان مجاز کابل های آلومینیومی که ارقام مندرج در آنها بر گرفته از محاسبات و اطلاعات فنیست؛ یک مسیر ساده و سریع برای دسترسی به ظرفیت آمپری این کابلها و انتخاب درست سایز آنها هستند.

میتوان گفت دلیل اصلی معرفی حداکثر جریان الکتریکی مجاز برای کابلهای برق، جلوگیری از ازدیاد دمای هادی کابل و آسیب دیدن عایق آن در زمان بهره برداریست. بنابراین، جنس هادی و عایق کابل برای تعیین جریان مجاز بسیار مهم هستند.

نکته پر اهمیت بعدی، شرایط نصب کابل خواهد بود. بدیهی است هر چه قدر میانگین دمای محیط بالاتر باشد، ظرفیت انتقال حرارت کابل به بیرون کاهش مییابد و برای جلوگیری از مخاطرات، بایستی جریان عبوری محدود شود.

نکات مهم درباره جریان مجاز کابل آلومینیومی

هنگامی که سخن از جریان مجاز کابلهای قدرت آلومینیومی به میان می آید، نکات متعددی مطرح خواهند شد. نکات مهم و اساسی در این زمینه عبارتند از:

  1. حداکثر جریان مجاز قابل عبور از کابل: که به فاکتورهایی مانند سایز هادی کابل، تعداد رشته های کابل، جنس عایق کابل (PVC یا XLPE) و میانگین دمای محیط نصب کابل وابسته است.
  2. افت ولتاژ در کابل: که با پارامترهایی مانند جریان عبوری از کابل و طول آن رابطه مستقیم دارد.
  3. نصب زمینی یا هوایی
  4. عمق دفن کابل در نصب زیر زمینی
  5. فاصله کابلها از یکدیگر در نوع Single Core
  6. بیشینه جریان اتصال کوتاه (بسیار مهم در مورد کابلهای MV و HV)

بر این اساس، در تعیین جریان مجاز کابلهای برق، باید پارامترهای متعددی را در نظر بگیریم. در این بخش، ابتدا جداول بیشینه جریان مجاز قابل تحمل کابلهای MV، LV و HV را در معرض دیدگان شما قرار خواهیم داد. پس از آن به انتخاب سایز کابلهای LV بر حسب مسافت یا همان افت ولتاژ خواهیم پرداخت و جدولهای مربوط به آن را ارائه خواهیم نمود.

با انتخاب صحیح سایز کابل قدرت آلومینیومی، به کارگیری نوع مرغوب آن و نصب صحیح، نگران افزایش دما و افت ولتاژ در حین بهره برداری نباشید.

جدول حداکثر جریان مجاز کابل آلومینیوم

کارشناسان سازمانهای استاندارد و مهندسین در شرکتهای تولید کننده و فروشنده کابل آلومینیومی، اقدام به تهیه جداولی نموده اند. این جدولها کار را برای کاربران این کابلها بسیار ساده نموده است. در ادامه، برخی از جدولهای مهم جریان مجاز کابل آلومینیومی فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار قوی، تقدیم مخاطبین و مشتریان ارجمند میگردد.

جدول بیشینه جریان مجاز کابل آلومینیومی فشار ضعیف 0.6/1 کیلوولت با عایق PVC:

جریان مجاز کابل آلومینیومی فشار ضعیف

در جدول بالا، دمای هوا 30+ سانتیگراد و دمای زمین 20+ C° فرض شده است. برای جریان مجاز در دماهایی به غیر از این دو، میتوان از ضرایب تصحیح استفاده نمود.

حداکثر جریان مجاز کابل آلومینیوم فشار متوسط تک رشته:

جریان مجاز کابل آلومینیومی فشار متوسط

بیشینه جریان مجاز کابلهای آلومینیومی فشار قوی (63 تا 400 کیلوولت)

  • نصب زیر زمینی: دما 20 سلسیوس، عمق دفن 1 متر، مقاومت حرارتی خاک 1 K.m/W
  • نصب در هوای آزاد: دما 35 سلسیوس
  • فاصله مرکز هادی یک کابل از مرکز هادی کابل مجاور در نصب تخت: قطر کابل+70 mm

جدول جریان مجاز کابل آلومینیومی فشار قوی

جدول انتخاب کابل LV بر اساس مسافت

مقاومت الکتریکی رسانای کابل با طول آن رابطه مستقیم دارد؛ یعنی در مسافت طولانی تر، مقاومت الکتریکی کابل بیشتر خواهد بود. مقاومتِ بیشتر، موجب افزایش افت ولتاژ خواهد شد. برای آن که افت ولتاژ از مقدار معینی بیشتر نشود، جریان مجاز کابل را در مسافتهای گوناگون توسط دو جدول زیر در اختیار شما قرار میدهیم:

انتخاب کابل آلومینیومی 4 رشته بر اساس آمپر و مسافت در سیستم سه فاز 400 ولت و نصب زیر زمینی

جریان مجاز کابل آلومینیومی چهار رشته بر حسب مسافت
جدول انتخاب کابل آلومینیومی برای سیستم تک فاز 230 ولت و کابلکشی زمینی

انتخاب کابل آلومینیومی تک فاز دو رشته

با بکارگیری جداول بالا میتوانیم سایز مناسب کابل آلومینیومی را در مسافتهای بیشتر و  با در نظر گرفتن افت ولتاژ، انتخاب نماییم. مثلاً از جدول اول متوجه میشویم که کابل 16×4 آلومینیومی در فاصله 200 متر میتواند 25 آمپر سه فاز را تأمین نماید. حال آنکه در جدول دوم میبینیم کابل 16×2 آلومینیوم در این مسافت قادر به تأمین 18 آمپر تک فاز با افت ولتاژ حداکثر 5 درصد خواهد بود.

چنانچه علاقه مند باشید مقادیر جریان مجاز کابلهای برق مسی را نیز بدانید، پیشنهاد میکنیم این صفحه را مطالعه بفرمایید← جدول جریان مجاز کابل های مسی

فروش کابل آلومینیومی مرغوب

نمیتوان به هر کابلی اطمینان داشت. اگر هدف شما دستیابی به کابلهای آلومینیومی استاندارد و مرغوب است تا موجب حفظ و افزایش اعتبار کسب و کار شما شود و سرمایه های شما را تهدید نکند، بهترین پیشنهاد را برای شما خواهیم داشت.