جدول جریان مجاز کابل مسی

اینجا و در صفحه ای دیگر از اطلاعات فنی سایت، جدول های جریان مجاز کابل برق مسی فشار ضعیف، فشار متوسط و فشار قوی، همچنین جریان مناسب بر حسب مسافت در کابلهای ولتاژ پایین و نمودار جریان اتصال کوتاه کابلهای MV و HV به نمایش در آمده اند.

حداکثر جریان مجاز کابلهای سبک و معمولی

از کابلهای مسی سبک و معمولی افشان و مفتولی تکفاز با عایق و روکش PVC شروع میکنیم. کابلهایی که در کابلکشی ساختمانهای مسکونی، اداری، آموزشی و تجاری، کابلهای صنعتی سبک و یا کابلهای رابط وسایل الکتریکی خانگی و اداری به کار میروند.

جدول زیر، بیشینه جریان مجاز سایزهای مختلف این کابلها را نشان میدهد. همانطور که میدانید، منظور از جریان مجاز کابل، حداکثر آمپریست که رسانای کابل میتواند از خود عبور دهد؛ پیش از آنکه گرمایش به بیشینه دمای مجاز عایق آن برسد.

جدول جریان مجاز کابل مسی سبک و معمولی

جدول جریان مجاز کابل قدرت مسی LV

اکنون به کابلهای قدرت LV یا همان فشار ضعیف میرسیم. کابلهای زمین مسی که اغلب با عایق و غلاف پی وی سی تولید میشوند (NYY) و ولتاژ نامی آنها (1.2)0.6/1 کیلوولت است. بیشینه دمای قابل تحمل عایق این کابلها در شرایط کار عادی و پیوسته، 70+ سانتیگراد است.

جدول زیر به بیان حداکثر جریان مجاز سایزهای این کابل در شبکه تکفاز و سه فاز، در زمین 20+ سانتیگراد با عمق دفن 70 سانتیمتر و در هوای 30+ درجه سلسیوس میپردازد:

جدول جریان مجاز کابل های قدرت مسی فشار ضعیف

گفتنیست با توجه به این نکته که مقاومت ویژه آلومینیوم 1.65 برابر مس است، جریان مجاز کابلهای آلومینیومی 77.8 درصد کابلهای مسی خواهند بود. بر این اساس، میتوان با ضرب مقادیر جداول کابلهای مسی در 0.778، به حداکثر آمپر مجاز کابلهای قدرت آلومینیومی دست یافت.

جریان مجاز کابلهای قدرت LV بر حسب مسافت

بعد از مرور حداکثر جریان مجاز کابلهای قدرت مسی فشار ضعیف، خوب است که جداول دیگری را هم پیرامون این کابلها به حضور شما معرفی کنیم. جدولهایی که برای انتخاب کابل بر اساس جریان و طول مسیر، مفید خواهند بود.

میان افت ولتاژ، طول کابل و جریان عبوری از آن، رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین، برای آنکه افت ولتاژ از مقدار مجاز بیشتر نشود، باید در مسافتهای بالاتر، جریان کمتری از کابل گذر نماید. موضوع افت ولتاژ و توجه به طول کابل، نکته ای مهم به ویژه در انتخاب کابلهای ولتاژ پایین (LV) به شمار میرود.

جدول زیر، آمپر مجاز همین کابلها را در نصب زمینی شبکه سه فاز بر اساس طول کابل (به متر) اعلام میدارد:

جدول جریان مجاز کابل مسی سه فاز بر حسب مسافت

و جدول زیر به همین موضوع اما برای کابلهای مسی در شبکه تکفاز پرداخته است:

جدول جریان مجاز کابل مسی تکفاز بر اساس مسافت

جدول جریان مجاز کابل فشار متوسط مسی

جدولی که در ادامه میبینید، نمایانگر حداکثر جریان مجاز سایزهای کابل مسی MV تک هسته است. این جدول برای کابلهای 6، 10، 11، 20، 30 و کابل 33 کیلو ولت قابل استفاده خواهد بود:

جدول جریان مجاز کابلهای فشار متوسط مسی تک هسته

در مناطقی که دمای هوا و زمین محل نصب کابل، مقادیری به غیر از 30 و 20 درجه سلسیوس باشد، میتوان از ضریبهای تصحیح مندرج در جدول زیر استفاده نمود:

جدول ضریب تصحیح جریان مجاز کابل MV در دماهای مختلف

آمپر مجاز کابلهای فشار قوی مسی

در انتها، به کابلهای فشار قوی مسی مانند رده ولتاژهای 63، 66، 110، 132 و 230 کیلو ولت و کابلهای فوق فشار قوی همچون 400 کیلوولت میرسیم. جدول زیر، ظرفیت آمپر سطح مقاطع گوناگون این کابلها را در حالتهای مختلف نصب نشان میدهد:

  • زیر زمینی با دمای 20 سانتیگراد، عمق دفن 1 متر، مقاومت حرارتی خاک 1 K.m/W
  • نصب در هوای آزاد با دمای 35 سلسیوس
  • فاصله مرکز هادی یک کابل از مرکز هادی کابل مجاور در نصب تخت: قطر کابل + 70 میلیمتر

جدول جریان مجاز کابل های مسی فشار قوی

برای انتخاب سایز مناسب کابلهای فشار متوسط و فشار قوی، در کنار حداکثر جریان مجاز، توجه به جریان اتصال کوتاه، اهمیت بالایی دارد. بر پایه همین شاخصه، نمودار جریان اتصال کوتاه قابل تحمل کابلهای مسی MV و HV با عایق پلی اتیلن کراسلینک شده را در سایزهای 16 تا 2000 میلیمتر مربع، به نمایش میگذاریم:

نمودار جریان اتصال کوتاه کابلهای مسی MV و HV با عایق XLPE

خرید کابل برق مسی

این مجموعه در کنار شماست تا انتخابهای بهتر و خریدهای مطمئن را تجربه نمایید. برای تهیه انواع کابل برق مسی، پیشنهادهای شایسته شما ارائه خواهد شد.